KD skulle satsa på barnfamiljer, äldreomsorg och sysselsättning – Riksdagsgruppen publicerade sin alternativbudget

23.10.2019

Den kristdemokratiska riksdagsgruppen skulle förbättra stödet till barnfamiljer, omedelbart öka antalet vårdare inom äldreomsorgen och dra tillbaka regeringens beslut om att sänka hushållsavdraget och höja bränsleskatten.

KD kräver åtgärder för att vända den kraftiga nedgången i antalet nyfödda. Familjernas situation skulle förbättras genom att höja barnbidraget. Samtidigt skulle en babypeng på 1000 euro tas i bruk. Pensionärernas situation skulle förbättras genom att sänka beskattningen av pensioner.

KD föreslår en betydande förbättring på äldreomsorgens kvalitet. Regeringens beslut om sjuksköterskedimensionering räcker inte till för att förbättra situationen inom äldrevården utan tillräcklig finansiering.

Hushållsavdraget skulle förbli oförändrat och höjningen av bränsleskatten skulle upphävas. Sysselsättningen skulle förbättras t.ex. genom att möjliggöra lokala avtal och reformera socialskyddet.

KD: s riksdagsgrupp presenterade sin alternativbudget som det första oppositionspartiet på onsdag. Hela alternativbudgeten återfinns på kd.fi.