Östman: Regeringens förhastande med företagsstöden avslöjar bristen på kunskap om företag

23.4.2020 klo 14:12 Nyheter

De utvecklingsstöd som företag har tilldelats har de senaste dagarna väckt förvåning hos allmänheten. Regeringen har avsatt hundratals miljoner för att stödja företag, men de medel som använts, såsom att avsätta ytterligare pengar specifikt till utvecklingsstöd, har varit otillräckliga för att hantera företagens kassakris. Brist på kunskap och erfarenhet i företagsvärlden lyser igenom.

– Regeringens förhastade åtgärder gällande företagsstöden och anskaffning av skyddsutrustning är förvirrande. Varifrån överhuvudtaget kom tanken på en så betydande ökning av utvecklingsfinansieringen, undrar Peter Östman.

– Man har delat ut pengar till politiker och närstående och till politiskt lämpliga projekt som inte har någonting med korona att göra. Varje nyhet om missbruk eller beviljande av stöd för virtuell utveckling eller skrivbordsföretag väcker förståeligt förvåning bland medborgarna. Vi har läst i nyheterna att vissa företagare till och med har blivit hotade.

Begränsningsåtgärderna på grund av koronapandemin slog till väldigt asymmetriskt på vissa sektorer där det inte är några problem med kärnverksamheten i sig. I restaurang- eller turistsektorn till exempel är problemet inte behovet av att utveckla verksamheten utan med det faktum att den normala affärsverksamheten i praktiken är förbjudet.

Det viktigaste för företag och företagare är att det finns tillräckligt med pengar i kassan för att kunna betala de mest brådskande räkningarna och utgifterna. För många företag har det varit en frälsning att vissa hyresvärdar och andra fordringsägare har förstått företagens svårigheter, och samtidigt deras egna intressen.

– Det är viktigt att kriterierna för beviljande av stöd ses över och ändras. Ett bättre alternativ kunde ha varit till exempel skapandet av en helt ny form av stöd till företag som hamnat i svårigheter på grund av krisen. I början av krisen föreslog Finlands Företagare att staten skulle ansvara för företagens och företagarens socialförsäkringsavgifter under en begränsad tid. En sådan metod skulle ha varit mer effektiv, rättvisare och mer hållbar. Stöd kunde ha distribuerats snabbt till olika företag utan omfattande ansöknings- och distributionsbyråkrati, säger Peter Östman.

– I Sverige kan till exempel företag låna skatterna de betalar till en rimlig ränta. Då kommer företagen själva medvetet att överväga om de behöver ett lån eller inte. På detta sätt skulle staten använda sina begränsade skatteresurser mer rationellt.

Riksdagsledamot Peter Östman tog upp frågan om företagsstöden vid riksdagens frågestund den 16 april och under diskussionen om Planen för de offentliga finanserna den 21 april.