Rösta på Sunt förnuft i Europa!

29.5.2024 klo 14:57 Nyheter

En stor del av den finländska lagstiftningen är kopplad till beslut som fattas i EU. En Europaparlamentariker kan ha ännu större möjligheter än en minister att påverka EU-regleringen, särskilt som medlem i en stor politisk grupp.

EU-valet äger rum i Finland den 9 juni 2024. Förhandsröstningen ordnas 29.5.–4.6.2024.

Kristdemokraternas partistyrelse har utnämnt följande kandidater till EU-valet i juni: teamchef Matti Heikkinen (Oulainen), politices magister, riksdagsassistent Katriiina Hiippavuori (Masku), filosofie doktor, facklitterär författare Eija-Riitta Korhola (Helsingfors), specialläkare, vice riksdagsledamot Ari Mönttinen (Lojo), jordbrukare, teologie magister David Pettersson (Pedersöre), professor emeritus Tapio Puolimatka (Jyväskylä), ekonom, servicedirektör Aki Ruotsala (Seinäjoki), tradenom, verksamhetsledare Tommi Terä (Åbo), skolgångshandledare, familjevårdare Ann-Niina Turunen (Villmanstrand) och regionåklagare, vice häradshövding Marika Visakorpi-Kemppainen (Jyväskylä).