Riksdagsvalet

Rösta för en kursändring – välj sunt förnuft!

Finland har de senaste åren styrts av tanken på att svåra beslut kan lämnas till ett senare skede och skulder tas i det oändliga. Ändå har servicen inte förbättrats och de vardagliga utgifterna bara ökar. Ideologiska projekt har drivits på bekostnad av grundläggande frågor. Det är inget förnuft i det, säger många medborgare. Inte heller enligt vår mening.

Politiken behöver förnuftets röst – Finland behöver en kursändring. Vi är redo.

🟠 Det är absurt om man inte klarar sig genom att arbeta.

Arbete måste alltid löna sig. Beskattningen måste lättas, kostnaderna för rörlighet sänkas och arbetsmarknaden och socialskyddet reformeras.

🟠 Det är absurt om man inte får vård i välfärdsstaten.

Att dimensionera och skärpa kriterierna är till ingen nytta om det inte finns pengar och utförare – därför måste sote-reformens strukturfel åtgärdas med det snaraste. Man måste få vård i tillräckligt god tid. Inga pengar räcker om man inte satsar på förebyggande åtgärder.

🟠 Det är absurt att lämna de äldre vind för våg och spara på familjernas välfärd.

Föräldrar ska ha också andra alternativ än att sätta sitt barn i daghem där det inte finns tillräckligt med personal. Det är oklokt att pruta på stöd till barn och familjer och spara i utbildningen. Man ska inte behöva vara rädd att åldras.

🟠 Det är absurt att avstå från inhemsk matproduktion och energi.

Inhemsk mat- och energiproduktion är en säkerhetsfråga. Marknaden måste fås i skick och producenten ges en skälig ersättning. Finländska hem ska kunna hållas varma.

🟠 Det är absurt att avstå från ägarskap och nationell beslutsmakt.

Det finländska ägandet måste utökas. Vi behöver en miljö där det är lönsamt att investera och skapa nya jobb.

🟠 Det är oklokt att sälja Finland till utlandet.

All kritisk infrastruktur måste behållas i nationella händer och finländskt kunnande vidmakthållas.

Det är oklokt att sälja Finland till utlandet. All kritisk infrastruktur måste behållas i nationella händer och finländskt kunnande upprätthållas.

 

I detta riksdagsval bestäms Finlands kurs – ska den uppväxande generationen ärva ett land som står på fast grund. Beslutsfattarna måste ta sitt ansvar. Det är Finland och de finländare som litar på sin röst i valet värda. Reformen av det finländska samhället väntar inte.

Med nuvarande recept går det inte att trygga finländarnas välfärd och värna om de svagaste. Man kan inte leva över sina tillgångar. Välfärd kan inte uppnås genom ökad skuldsättning och byråkrati – inga pengar räcker till om man inte satsar på förebyggande åtgärder och gemenskap.

Finland behöver en kursändring mot sunt förnuft och ansvar. Vi måste återvända till de grundläggande frågorna och värdena. Det handlar om entreprenörskap och arbete, välfärdstjänster och tillväxt, gemenskap och omsorg om varandra.

Rösta för en kursändring – välj sunt förnuft.

 

Du hittar alla KD-kandidater här

KD program för riksdagsvalet 2023: Riksdagsvalsprogram