Sunt förnuft i Europa

Rösta på Sunt förnuft i Europa!

En stor del av den finländska lagstiftningen är kopplad till beslut som fattas i EU. En Europaparlamentariker kan ha ännu större möjligheter än en minister att påverka EU-regleringen, särskilt som medlem i en stor politisk grupp.

I medeslutandeförfarandet har Finland har gett bort en del av makten till Bryssel, och i utbyte bör vi få en förnuftig reglering. Om vi misslyckas här innebär det förlorade arbetstillfällen eller bakslag i till exempel skyddet av vår miljö.

Tyvärr har många finländska Europaparlamentariker stött utökandet och fördjupandet av EU:s ekonomiska makt. Vi har hamnat i en solidarisk miljardskuld och dessutom får vi tampas med en europeisk projektkarusell och subventioner som förvränger marknaden. Så får det inte vara i fortsättningen! Vår nationella bestämmanderätt får inte ytterligare inskränkas och Bryssels makt utökas.

Rösta på en KD-kandidat till Europaparlamentet, förnuftets röst!

Kristdemokraterna går till val med temat SUNT FÖRNUFT I EUROPA. EU-valet äger rum i Finland den 9 juni 2024. Förhandsröstningen ordnas 29.5.–4.6.2024. Hela tidsplanen för valet: https://vaalit.fi/sv/tidsplan2

Kristdemokraternas partistyrelse har utnämnt följande kandidater till EU-valet i juni: teamchef Matti Heikkinen (Oulainen), politices magister, riksdagsassistent Katriiina Hiippavuori (Masku), filosofie doktor, facklitterär författare Eija-Riitta Korhola (Helsingfors), specialläkare, vice riksdagsledamot Ari Mönttinen (Lojo), jordbrukare, teologie magister David Pettersson (Pedersöre), professor emeritus Tapio Puolimatka (Jyväskylä), ekonom, servicedirektör Aki Ruotsala (Seinäjoki), tradenom, verksamhetsledare Tommi Terä (Åbo), skolgångshandledare, familjevårdare Ann-Niina Turunen (Villmanstrand) och regionåklagare, vice häradshövding Marika Visakorpi-Kemppainen (Jyväskylä).

Du kan bekanta dig med de utnämnda kandidaterna genom att klicka på kandidatens namn nedan.

Kristdemokraterna och Rörelse Nu har slutit ett tekniskt valförbund i EU-valet. Båda partierna utnämner 10 kandidater var.

EU-valsprogrammet hittar du här!