Välfärdsområdesvalet 2022

Mera välfärd – mindre förvaltning

KD program för välfärdsområdetsvalet 2022

Du hittar alla KD-kandidater välfärdsområdesvis här

Välfärdsområden:

Östra Nylands välfärdsområde
Mellersta Nylands välfärdsområde
Västra Nylands välfärdsområde
Vanda och Kervo välfärdsområde
Egentliga Finlands välfärdsområde
Satakunta välfärdsområde
Egentliga Tavastlands välfärdsområde
Birkalands välfärdsområde
Päijänne-Tavastlands välfärdsområde
Kymmenedalens välfärdsområde
Södra Karelens välfärdsområde
Södra Savolax välfärdsområde
Norra Savolax välfärdsområde
Norra Karelens välfärdsområde
Mellersta Finlands välfärdsområde
Södra Österbottens välfärdsområde
Österbottens välfärdsområde
Mellersta Österbottens välfärdsområde
Kajanalands välfärdsområde
Lapplands välfärdsområde

Det första välfärdsområdesvalet hålls i januari 2022 

Riksdagen godkände 23.6.2021 regeringens förslag till sote-reform, enligt vilken 21 välfärdsområden bildas i Finland. Lagstiftningen om välfärdsområdena trädde i kraft 1.7.2021. Välfärdsområdets högsta beslutanderätt utövas av välfärdsområdesfullmäktige, vars medlemmar och ersättare väljs i välfärdsområdesval. Valen är direkta, hemliga och proportionella med lika rösträtt. Fullmäktiges mandatperiod är fyra år.

Välfärdsområdesvalet kommer att hållas samtidigt som kommunvalet från och med 2025. Det första områdesvalet kommer dock att hållas som separat val söndag 23.1.2022. Helsingfors stad är inte ett välfärdsområde och hör inte till något välfärdsområde, och därför hålls inget områdesval där.

Varje välfärdsområdesfullmäktige fattar beslut om sin egen storlek, men lagen om välfärdsområden föreskriver att minst 59 delegater väljs i de minsta områdena och minst 89 delegater i de största. I det första områdesvalet väljs dock minimiantalet ledamöter. Välfärdsområden som också utgör områdets valkretsar: vaalit.fi/hyvinvointialueet

Noggrannare information om välfärdsområdesvalet: vaalit.fi/sv/valfardsomraden

Tidtabell för välfärdsområdesvalet 

  • förhandsröstning i hemlandet 12-18.1.2022 och förhandsröstning utomlands: 12-15.1.2022
  • välfärdsområdets valdag är söndag 23.1.2022
  • välfärdsområdesvalnämnden fastställer resultatet från välfärdsområdesvalet: 26.1.2022
  • fullmäktige inleder sitt arbete: 1.3.2022

Tilläggsuppgifter:
KD Svenska sekreterare Kurt Hellstrand
kdsvenska @ kd.fi, tel. 045 276 0420