Välfärdsområdesval

Mera välfärd – mindre förvaltning

KD program för välfärdsområdetsvalet 2022

Det första välfärdsområdesvalet hålls i januari 2022 

Riksdagen godkände 23.6.2021 regeringens förslag till sote-reform, enligt vilken 21 välfärdsområden bildas i Finland. Lagstiftningen om välfärdsområdena trädde i kraft 1.7.2021. Välfärdsområdets högsta beslutanderätt utövas av välfärdsområdesfullmäktige, vars medlemmar och ersättare väljs i välfärdsområdesval. Valen är direkta, hemliga och proportionella med lika rösträtt. Fullmäktiges mandatperiod är fyra år.

Jag vill inspirera så många kommunala beslutsfattare inom KD som möjligt: ​​när den egna kommunens centrala verksamhet, social- och hälsovården, överförs till regional beslutsfattandenivå, faller det sig naturligt att kommunala beslutsfattare försöka påverka detta.”

Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah i sitt tal vid partikongressen 27.8.2021

Välfärdsområdesvalet kommer att hållas samtidigt som kommunvalet från och med 2025. Det första områdesvalet kommer dock att hållas som separat val söndag 23.1.2022. Helsingfors stad är inte ett välfärdsområde och hör inte till något välfärdsområde, och därför hålls inget områdesval där.

Varje välfärdsområdesfullmäktige fattar beslut om sin egen storlek, men lagen om välfärdsområden föreskriver att minst 59 delegater väljs i de minsta områdena och minst 89 delegater i de största. I det första områdesvalet väljs dock minimiantalet ledamöter. Välfärdsområden som också utgör områdets valkretsar: vaalit.fi/hyvinvointialueet

Noggrannare information om välfärdsområdesvalet: vaalit.fi/sv/valfardsomraden

SELKOA SOTESTA – vägkost för fortbildning för områdesvalet (på finska): här

 

Tidtabell för välfärdsområdesvalet 

Det första välfärdsområdesvalets valdag är söndag 23.1.2022  Andra viktiga datum är följande:

 • kampanjtiden enligt valfinansieringslagen börjar: 23.7.2021
 • befolkningstalet i välfärdsområdet som bestämmer områdesfullmäktiges storlek: 31.8.2021
 • datum för uttag ur rösträttsregistret (dvs. i vilket välfärdsområde var och en har rösträtt): 3.12.2021
 • kandidatansökningarna ska lämnas in till regionvalnämnden senast 14.12 kl.16

 • valnämnden för välfärdsområdet fastställer kandidatnomineringen och kandidatnumren lottas 23.12.2021

 • rösträttsregistret vinner laga kraft: 11.1.2022
 • anmälan till hemmaröstning avslutas: 11.1.2022 klo 16
 • förhandsröstning i hemlandet 12-18.1.2022 och förhandsröstning utomlands: 12-15.1.2022

 • välfärdsområdets valdag är söndag 23.1.2022

 • välfärdsområdesvalnämnden fastställer resultatet från välfärdsområdesvalet: 26.1.2022
 • fullmäktige inleder sitt arbete: 1.3.2022 

När kandidaten/kandidataspiranten har fyllt i KD:s elektroniska kandidatblankett: vaalit.kd.fi/2022/hakemus, kommer kandidaten att få ett meddelande till sin e-post, där det finns en länk för att fylla i sin ansökan.

Alla kandidater och de som önskar bli kandidater måste fylla i ett elektroniskt formulär, eftersom man med hjälp av dem gör bl.a. alla valaffischer och ett riksomfattande kandidatgalleri på nätet.

Förutom det elektroniska formuläret måste varje kandidat fylla i en PAPPERSVERSION av kandidatens samtyckesformulär med kandidatens underskrift i original. Valombudsmannen som utsetts av KD:s kretsorganisation lämnar in pappersblanketterna senast 14.12 kl. 16.00 till den regionala valnämnden.

pdf: Välfärdvalsområdesval2022_ kandidatförsäkran

word: Välfärdvalsområdesval2022_ kandidatförsäkran

I välfärdsområdesvalet nomineras kandidaterna av KD:s kretsorganisationer. Kandidaterna kan föreslås t.ex. av lokalavdelningar och särorganisationer. Kontaktinformation till kretsarna:  www.kd.fi/yhteystiedot/jasenyhdistykset/piirijarjestot 

Tilläggsuppgifter:

partisekreterare Asmo Maanselkä

asmo.maanselka @ kd.fi, tel.. 044 511 2236

KD Svenska sekreterare Kurt Hellstrand

kdsvenska @ kd.fi, tel. 045 276 0420