KD Nuoret: Opintotukeen kannustavuutta leikkausten sijaan!

13.3.2015 klo 10:30 Uutiset

Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Nuoret ei purematta niele opintotuen rajoittamista toisen korkeakoulututkinnon osalta. Säästötarpeiden saavuttamiseksi nuorisojärjestö ehdottaa opintotuen muuttamista siten, että tukea maksettaisiin suoritettujen opintopisteiden perusteella.

Käytännössä eduskunnan hyväksymä uudistus opintotuen myöntämisen rajoittamisesta koskee yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa suoritettavaa toista tutkintoa. Rajoituksen on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2015. ”Päätöksessä ei oteta huomioon työelämän sirpaloitumista ja uudelleenkoulutuksen kasvavaa tarvetta”, KD Nuorten puheenjohtaja Remo Ronkainen harmittelee.

KD Nuoret ei näe opintotuen rajauksella saavutettavan todellista taloudellista hyötyä, koska 10,5 miljoonan euron säästöjen sijaan muutoksesta todennäköisesti aiheutuu huomattavia lisäkustannuksia opiskelijoiden valmistumisen viivästyessä. Sen vuoksi nuorisojärjestö esittää, että hallitus kehittäisi opintotukijärjestelmää kannustavammaksi ja joustavammaksi palkitsemalla suoritetuista opintopisteistä.

”Byrokratia vähentyisi ja jokainen voisi opiskella omaan tahtiin”, KD Nuorten 1. varapuheenjohtaja Jyri Soria kuvaa. ”Työnteko olisi mahdollista opiskelujen ohessa, ja myös perheellisten opiskelijoiden asema helpottuisi. Toisen korkeakoulututkinnon suorittajilla tuki opintopistettä kohden voisi olla jonkin verran matalampi.”

KD Nuorten tavoitteena on myös, että korkeakoulujen välinen yhteistyö paranee merkittävästi. ”Alan tai koulun vaihtaminen on tehtävä helpommaksi opiskelijalle. Opintopisteiden sisältöä on yhdenmukaistettava, jotta opintopolullaan suuntaa muuttanut opiskelija saa tarvittaessa hyväksilukuja, eikä joudu aloittamaan kaikkea alusta saakka”, Ronkainen haastaa.

Nuorisojärjestö toivoo muiltakin järjestöiltä rakentavia ratkaisuja puskista huutelun sijaan. ”Opintopisteiden suorittamista painottava malli kannustaisi tehokkaaseen opiskeluun, mahdollistaisi joustavat ratkaisut opiskelun, työn ja mahdollisen perheen kesken, sekä keventäisi myös Kelan kustannuksia.” Soria perustelee nuorisojärjestön ratkaisumallia.

Lisätiedot:

Remo Ronkainen
KD Nuorten puheenjohtaja
+358 50 595 8819
[email protected]

Jyri Soria
KD Nuorten 1. varapuheenjohtaja
+358 45 631 2362
[email protected]