KD-eduskuntaryhmän vastaukset Sipilälle

30.4.2015 klo 14:14 Uutiset

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä vastasi hallitustunnustelija Juha Sipilän kysymyksiin.

Kristillisdemokraattinen visio vuodelle 2025 on: ”Suomi on sosiaalisesti oikeudenmukainen, turvallinen, perheystävällinen, yritteliäs, innovatiivinen, kilpailukykyinen ja taloudellisesti menestyvä, yhteisöllinen, kestäville kristillisille arvoille rakentuva lähimmäisyhteiskunta. Vision toteuttaminen vaatii rohkeutta uudistaa rakenteita ja turvata maamme kilpailukyky. Kestävän kehityksen ja talouden edellytyksenä on vahva ja demokraattinen kansalaisyhteiskunta sekä lapsimyönteinen väestö- ja perhepolitiikka.”

Kristillisdemokraattien keskeiset tavoitteet tulevaan hallitusohjelmaan:
– Julkisen talouden tasapainottaminen ja kilpailukyvyn vahvistaminen.
– Yritysystävällinen toimintaympäristö, joka johtaa työpaikkojen luomiseen ja työttömyyden vähentämiseen.
– Tuotannon tehostaminen koulutus-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksilla ja yritysten kotimainen ja kansainvälinen menestyminen.
– Perhepolitiikan nostaminen päätöksenteon keskiöön.
– Sote-uudistus, joka turvaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä perus- ja erikoispalvelujen integraation sekä lähipalvelut.
– Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden varmistaminen riittävillä resursseilla.
– Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen.

Keskeisten tavoitteiden perimmäisenä tarkoituksena on työllisyyden parantaminen ja hyvinvoinnin lisääminen sekä tasainen jakautuminen. Kestävällä pohjalla oleva talous mahdollistaa hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisen tulevaisuudessa.

Ohessa vastaukset kokonaisuudessaan.