KD eduskuntaryhmän kesäkokouksen kannanotot

25.8.2015 klo 15:30 Uutiset

Heikompiosaisiin kohdistuvat leikkaukset ovat kohtuuttomia

Valtiovarainministeriön budjettiesityksen leikkaukset kohdistuvat erityisen rajusti kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin kansalaisryhmiin, ja monet näistä leikkauksista lisäävät kuluja säästöjen sijaan. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä vaatii hallitukselta budjettiriihessä muutoksia esitykseen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi.

Eläkeläisten asumistuen ja lääke- sekä sairausvakuutuskorvausten leikkaukset aiheuttavat toimeentulo-ongelmia monille pienituloisille. Henkilöstövähennykset heikentävät vanhusten saamia palveluja. Leikkaukset lapsiperheiltä, kuten lapsilisien indeksijäädytys, iskevät taloudellisesti haastavimpaan osaan elämänkaarta.

Kehitysyhteistyön kautta voidaan vähentää turvapaikanhakijoiden lähtömaiden ongelmia. Näin ennaltaehkäistään turvapaikanhakijoiden määrän räjähdysmäistä ja hallitsematonta kasvua. Kansalaisjärjestöjen avustustoimet sadoille tuhansille haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille ovat uhattuina esitettyjen leikkausten vuoksi.

Kristillisdemokraatit pitävät kuitenkin tärkeänä pyrkimystä tasapainottaa taloutta ja parantaa yritystoiminnan mahdollisuuksia sekä tätä kautta työllisyyttä. KD eduskuntaryhmä tulee esittämään oman vaihtoehtobudjettinsa.

Yrittämistä ja työllistämistä helpotettava – Tutkimukseen ja koulutukseen investoitava rohkeasti 

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä vaatii budjettiin hallitusohjelmassa pienyrittäjille luvattua yrittäjävähennystä, joka puuttuu VM:n budjettiesityksestä. Yrittäjäksi ryhtyvän riskejä tulee vähentää parantamalla mm. yrittäjän sosiaali- ja työttömyysturvaa.

Työntekijöiden palkkaaminen on liian vaikeaa ja kallista. Kristillisdemokraattien mielestä alle 10 työntekijän yritysten työllistämiskynnystä tulee alentaa. Ensimmäisen työntekijän palkkaamista tulee tukea palkan sivukulujen määräaikaisella pienennyksellä.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä peräänkuuluttaa panostuksia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Valtiovarainministeriön esittämät leikkaukset Tekesin tutkimus- ja kehitysavustuksiin ja korkeakoulujen määrärahoihin ovat lyhytnäköisiä ja ne tulee arvioida uudelleen. Uusien innovaatioiden kautta on mahdollista saada uusia kansainvälisesti menestyviä yrityksiä, lisää vientituloja, työllisyyttä ja verotuloja. Julkisella sektorilla kannattaa sijoittaa digitaalisten sisältöjen luomiseen, julkisten tietojärjestelmien kehittämiseen ja muihin tuottavuutta lisääviin innovaatioihin. Suomen talous tulee saattaa kasvu-uralle.

Työn tekemiseen tulee aina kannustaa – Työttömyysturvan suoja-osan laskenta joustavammaksi

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä haluaa parantaa työttömien mahdollisuuksia vastaanottaa osa-aikaista ja tilapäistä työtä joustavoittamalla työttömyysturvan laskentaa. Pelko karenssista ja tulonsiirtojen leikkautumisesta heikentää ratkaisevasti pienillä tuloilla elävien mahdollisuuksia tilapäisen työn vastaanottamiseen. Työn tekemisen tulee olla aina kannattavampaa kuin työttömänä olemisen. Lyhyetkin työpätkät lisäävät mahdollisuutta vakituisen työn saamiseen sekä ylläpitävät työkykyä.

Viime hallituskaudella aikaansaatiin työttömyyskorvauksen 300 euron suojaosuus. Se on mahdollistanut työttömyysturvaa saavien osa-aikaisen sekä tilapäisen työn tekemisen ilman, että menettää heti työttömyysturvaa. Tällä on ollut positiivisia vaikutuksia työn vastaanottamiseen. Täydestä ansiopäivärahasta tai työmarkkinatuesta vähennetään 50 % siitä sovittelujakson aikana ansaitsemasta työtulosta, joka ylittää suojaosan.

Sovittelujakson pituuteen tulee lisätä joustavuutta. Noin kuukauden sovittelujakson sijaan suojaosuuden ylittämistä tulisi arvioida useamman kuukauden keskiarvon perusteella. Tällöin työtön voisi paremmin ottaa vastaan osa-aikaista työtä ilman pelkoa suojaosuuden ylittymisestä.

Syyskuusta alkaen asumistuen määrää laskettaessa asiakkaan yhteenlasketuista ansiotuloista suojataan 300 euroa kuukaudessa. Tätä summaa ei huomioida, kun Kelassa lasketaan asumistukeen vaikuttavia tuloja.

Eläkeläisten asumistukileikkaukset kohtuuttomia

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä vaatii aiottujen eläkeläisten asumistukileikkausten kohtuullistamista. Sipilän hallituksen suunnitelmat säästää eläkeläisten asumistukimenoista 123 miljoonaa euroa vuodessa on erittäin luja ja kohtuuton isku pienituloisen eläkeläisen arkeen.  Pakottavista julkisten menojen leikkauksista huolimatta kaikissa säästötoimenpiteissä tulee huomioida sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja vastuu heikommassa asemassa olevasta. Pidämme mahdollisena kehittää eläkkeensaajien asumistukijärjestelmää lähemmäs yleistä asumistukea.

Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset kehitysyhteistyössä turvattava – Hallituksen toimet Välimeren vakavan tilanteen ratkaisemiseksi ovat vääriä

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä vaatii kehitysyhteistyön leikkausten kohtuullistamista ja uudelleen kohdentamista. Pakolaiskriisin pahetessa ja avun tarpeen kasvaessa on lyhytkatseista leikata kaikkiaan noin 400 miljoonaa euroa varsinaisesta kehitysyhteistyöstä. Kehitysyhteistyöhön kohdistetut suuret leikkaukset romuttavat avun kohdentamisen turvapaikanhakijoiden lähtömaihin.

Valtiovarainministeriö esittää kehitysyhteistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen rahoitusta leikattavaksi 49 miljoonaa euroa, joka on 43% niiden rahoituksesta. Samalla kehitysyhteistyövaroja siirretään 100 miljoonaa yritysten kehitysmaahankkeisiin sijoittavalle Finnfundille, jonka pääomaa lisätään kymmenkertaisesti edellisiin vuosiin verrattuna.

Kansalaisjärjestöt tekevät arvokasta avustustyötä ja uhkana on, että järjestöt joutuvat irtisanomaan suuren osan työntekijöistään, hankkeita joudutaan keskeyttämään ja jo tehty työ uhkaa valua hukkaan. Kehitysyhteistyön leikkaukset tulee tehdä monenkeskisistä ja kahdenvälisistä sopimuksista, jolloin hankkeeseen voi löytyä uusi kumppanimaa sekä kohtuullistamalla varojen siirtoa Finnfundille.

Turvapaikanhakijoiden määrä on kasvussa. Tuoreimpien arvioiden mukaan turvapaikkaa saattaa hakea Suomesta tänä vuonna 15 000 ihmistä. Vastaanottokeskusten kapasiteetti on koetuksella ja niistä aiheutuvien kustannusten on arvioitu nousevan tänä vuonna yli 70 miljoonan euron, mikä on 16 miljoonaa enemmän kuin viime vuonna.

Kristillisdemokraatit eivät hyväksyneet Sipilän hallituksen komissiolle antamaa tukea turvapaikanhakijoiden sisäisille siirroille Euroopassa. Turvapaikanhakijoiden siirtäminen EU-maasta toiseen tulee lisäämään ihmisuhrien määrää. Euroopan Unionin maiden tulisi sen sijaan lisätä kiintiöpakolaisten määrää. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä katsoo, että hallituksen toimet Välimeren vakavan tilanteen ratkaisemiseksi ovat vääriä.

Kehitysyhteistyön kautta voimme parhaiten torjua myös meihin kohdistuvia vakavia uhkia kuten terrorismia, huumekauppaa, kulkutauteja ja laitonta maahantuloa. Emme vaikeinakaan aikoina saa kurjistaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia maita. Kehitysyhteistyön ja hallitun mutta humaanin maahanmuuttopolitiikan tulee olla keskeinen osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.