Essayah: Dublin-säännöstä noudatettava, hätään vastattava kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta

11.9.2015 klo 17:02 Uutiset

Kansanedustaja Sari Essayah (kd) ehdotti eduskunnan Suuren valiokunnan käsittelyssä, että Suomen tulee neuvostossa korostaa kunkin jäsenmaan ensisijaista vastuuta maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmien toimintakyvystä myös lisääntyneiden maahanmuuttopaineiden alla, koska Dublin- ja Schengen-säännöksiä ei tällä hetkellä noudateta.

Essayah´n mukaan väliaikaisina toimenpiteinä ei tule hyväksyä menettelyjä, jotka ovat ristiriidassa voimassaolevan Dublin-säännöksen kanssa ts. sisäisiä siirtoja tilapäisen hätätilamekanismin laajentamisen kautta.

– Sen sijaan Suomen tulisi olla valmis neuvottelemaan uudelleensijoittamisesta kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta, jolloin vastattaisiin tehokkaimmin myös väliaikaisten toimenpiteiden kohteen 120 000 ihmisen joukossa olevien kansainvälisen suojelun tarpeen täyttävien hätään. Turvapaikan hakijoiden siirtely maasta toiseen voi auttaa Italiaa, Kreikkaa ja Unkaria, mutta antaa väärän signaalin ja kiihdyttää ihmissalakuljetusta sekä lisää uhreja. EU:n jäsenmaiden tulisi auttaa pakolaisleireille jo hakeutuneita kiintiöpakolaisia ottamalla sen sijaan että antaa väärän signaalin, joka saa ihmiset turvautumaan viimeisenä oljenkortena salakuljettajien reitteihin.

– Kristillisdemokraatit ovat koko kriisin ajan vaatineet hallituksen kehitysyhteistyöleikkausten perumista, sillä nyt jos koskaan tarvitaan apua lähtömaissa. Maahamme saapuvista turvapaikanhakijoista on huolehdittava asianmukaisesti. Tässä myös kansalaisten osoittama käytännön lähimmäisyys on tärkeää.

Essayah´n mielestä Suomen tulee OSA -neuvostossa vastustaa komission ehdotusta Dublin-asetukseen lisättävästä pysyvästä sisäisten siirtojen kriisimekanismia koskevasta säännöstöstä.

– Komissio voisi sen perusteella päättää turvapaikanhakijoiden siirtämisestä EU-jäsenmaasta toiseen sekä siirrettävien ihmisten lukumäärästä delegoidulla säädöksellä. Tämä olisi merkittävä toimivallan siirto maahanmuuttopolitiikassa jäsenmailta komissiolle.

Essayah´n mukaan esitykseen sisältyy lisäksi mahdollisuus, jonka mukaan jäsenmaa voitaisiin komission suostumuksella poikkeuksellisessa tilanteessa joko osittain tai kokonaan vapauttaa vuoden ajaksi velvollisuudestaan osallistua sisäisiin siirtoihin. Jäsenvaltion tulisi tällöin suorittaa EU-budjettiin 0,002 prosentin bruttokansantuotetta vastaava summa, tai osittaisen vapauttamisen tilanteessa tätä vastaava suhteellinen osuus bruttokansantuotteesta.

– Kyseinen esitys on erittäin merkillinen, koska jäsenmaa maksaisi siinä siitä, että noudattaa Dublin-säännöstön perusperiaatetta.