Sari Tanus: KD:n ryhmäpuhe koulutusvälikysymyksestä

24.9.2015 klo 12:26 Puheet

KD eduskuntaryhmän ryhmäpuhe välikysymyskeskusteluun koulutuksesta ti 22.9.2015
Kansanedustaja Sari Tanus

Arvoisa puhemies,

Välikysymys on aiheellinen, mutta sen ajankohta on huono. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esitti muille oppositioryhmille koulutusvälikysymyksen siirtämistä myöhäisempään ajankohtaan kiristyneestä työmarkkinatilanteesta johtuen. Asioiden kärjistäminen ja poliittisten vastuunkantajien välisen epäluottamuksen syventäminen ei auta tilannetta. KD tahtoo olla rakentamassa ilmapiiriä, jossa tähdätään vastakkainasettelun liennyttämiseen ja yhteisymmärrykseen ja joka mahdollistaa hyvinvointipalvelujen, kuten laadukkaan koulutuksen ylläpitämisen jatkossakin. Katsomme, että kaikki energia tulee juuri nyt suunnata työrauhan palauttamiseen ja uusien ratkaisujen etsimiseen yhteiskuntasopimuksen toteutumiseksi. Suomen kansan kokonaisetu on asetettava etusijalle.

Kristillisdemokraatit yhtyvät välikysymyksen kritiikkiin hallituksen ajamia koulutusleikkauksia kohtaan. Olemme todella huolissamme koulutuksen ja tutkimuksen rahoituksen riittävyydestä ja tulemme vaihtoehtobudjetissamme esittämään merkittäviä muutoksia esitettyihin leikkauksiin.

Arvoisa puhemies,

Lasten hyvinvoinnista säästäminen on lyhytnäköistä politiikkaa.  Päiväkotiryhmät ovat jo nyt suuria, ja siksi KD ei hyväksy hallituksen esitystä suurentaa entisestään päiväkotien ryhmäkokoja. Hoitajien vähentäminen päiväkodeista merkitsee välitöntä heikennystä lasten arkipäivään. Hoitajien työ muuttuu yhä vaativammaksi, kun vastuulla on suureneva – ja aikojen huonontuessa enemmän oirehtiva – lapsijoukko.  Hallitus kasvattaa ryhmäkokoja myös perusopetuksessa. Tämä heikennys osuu suoraan suomalaisen osaamisen ja sivistyksen kivijalkaan.

Erittäin lyhytnäköisiä ovat myös leikkaukset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta. Suomen Akatemian tutkimushankevaltuuksia esitetään vähennettäväksi 10 miljoonalla eurolla. Tekesiltä ja Huippuosaamiskeskuksilta eli Shokeilta vähennettään 2019 mennessä 130 miljoonaa euroa.

Hallituksen ajatus siitä, että esimerkiksi yliopistoille ja ammattikorkeakouluille kohdennetut säästöt saataisiin kasaan vain hallintoa karsimalla, ei ole realistinen. Olemme jo nyt kuulleet esimerkiksi Helsingin yliopiston aloittamista yt-neuvotteluista henkilöstön vähentämiseksi 1200 henkilöllä vuoteen 2020 mennessä. On selvää, että vähennykset kohdistuvat voimakkaasti myös tutkimus- ja opetushenkilökuntaan.

Koulutus, tutkimus, kehitys ja innovaatiot ovat aiemminkin olleet Suomen nousun perustana ja ovat avain kansainväliseen menestykseen.  Hallitus on asettanut tavoitteekseen saada Suomi nousuun innovaatioiden kautta, mutta leikkaukset ovat pahasti ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa. Ihmettelemme, mille pohjalle hallituksen on tarkoitus rakentaa tulevaisuuden Suomen kasvu ja menestys.

KD tulee vaihtoehtobudjetissaan esittämään lisärahoitusta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Tarvitsemme maahamme lisää menestyviä, teknisiin innovaatioihin perustuvia yrityksiä.

Arvoisa puhemies,

Osaaminen on ollut suomalainen vahvuus. Tuloksellinen koulutusjärjestelmämme on tunnettu kansainvälisesti muun muassa PISA-tutkimuksissa menestymisen kautta. Tällä hallituksella on tuhannen taalan paikka kehittää konsepti, jolla koulutusjärjestelmästämme, varsinkin perusopetuksestamme tehdään kansantalouttamme vahvistava, menestyvä vientituote.

Hallitus pyrkii pidentämään työuria. Silti hallitus leikkaa rahoitusta rajusti esimerkiksi kehitysvammaisten ja vammaisten nuorten valmentavista koulutuksista, jotka mahdollistavat siirtymisen täysimittaiseen ammatilliseen toisen asteen koulutukseen sekä antavat valmiuksia itsenäiseen elämään. Valtiontalouden kannalta tässä ei ole kyse suurista summista, mutta henkilötasolla kyse on erittäin merkittävistä asioista. Missä on hallituksen sydän?  Koulutus on keskeinen keino lisätä osatyökykyisten mahdollisuuksia tehdä työtä. Ei ole järkevää leikata näitä mahdollisuuksia. Kaikkien yhteinen etu on, että myös vammainen nuori löytää tiensä työelämään!

Arvoisa puhemies,

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ei yhdy välikysymykseen, mutta jakaa huolen koulutukseen kohdistuvista leikkauksista.  Olemme erittäin huolissamme hallituksen ajamien koulutusleikkausten vaikutuksesta koko maamme tulevaisuuteen.