Östman: Opiskelijoille enemmän kannustimia nopeaan valmistumiseen ja työntekoon

2.3.2016 klo 15:26 Uutiset

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtajan, kansanedustaja Peter Östmanin mielestä opiskelijoille tulisi tarjota opintotukileikkausten sijaan nykyistä enemmän kannustimia paitsi nopeaan valmistumiseen niin myös työntekoon.

Östmanin mielestä harkinnan arvoinen olisi KD Nuorten esittämä vaihtoehtoinen malli, jossa tukileikkausten sijaan opintotuen saaminen sidottaisiin vahvemmin suoritettujen opintopisteiden määrään.
– KD Nuorten esittämässä kannustavassa opintotukimallissa yksi suoritettu opintopiste vastaisi 64 euroa ja tuki maksettaisiin opintosuunnitelmaan kuuluvista kursseista.

Östmanin mielestä myös opintotuen tulorajoista voitaisiin luopua.
– Ahkeruudesta ja työnteosta tulee aina palkita. Se on niin yksilön kuin koko yhteiskunnankin edun mukaista. Opintoaikaisen työnteon merkitys on suuri paitsi opiskelijan toimeentulon niin myös valmistumisen jälkeisen työllistymisen kannalta, etenkin kun nykyisin yhä useampi akateemisen koulutuksen saanut on jäänyt työttömäksi. KD Nuorten esitys kannustaisi nopeampaan valmistumiseen, nostaisi opiskelijan tulotasoa ja mahdollistaisi joustavan työn tekemisen opiskelun ohessa ilman pelkoa opintotuen ansiorajojen ylittämisestä.