Hallituksen pelastettava ahdinkoon joutuneet maatalousyrittäjät

4.3.2016 klo 11:03 Uutiset

Kansanedustajat Sari Essayah ja Peter Östman vaativat, että hallitus ryhtyy erityistoimiin, joilla pelastetaan maatalousyrittäjien edellytykset jatkaa toimintaansa siltä osin kun se johtuu tukien maksatusten kohtuuttomasta viivästymisestä.

Maa- ja metsätalousministeriön tulee antaa Maaseutuvirastolle riittävä tuki ja samalla vaatia, että tukien maksatus saadaan toimimaan uusissa tukijärjestelmissä. Tarpeen vaatiessa valtion tulee taata maatalousyrittäjien hätälainat, jotteivät yrittäjät ajaudu konkurssiin odottaessaan heille kuuluvia tukia.

Suomalainen maanviljely ja kotimainen ruokatuotanto on ajautunut viime vuosina todellisiin vaikeuksiin. Tuottajahintojen lasku, Venäjän pakotteet, tukimaksatusten lykkääminen sekä haastavat sääolosuhteet ovat viime vuosina ajaneet monet maatalousyrittäjät tiukoille. Ilman hallituksen päättäväisiä ja pikaisia toimia suomalainen maanviljely tulee näkemään konkurssiaallon ja suomalaisen ruokatuotannon alasajon. Tällä kehityksellä olisi tuhoisa vaikutus Suomen huoltovarmuuteen.