KD:n metropolityöryhmä: Kunnallinen kansanäänestys Malmin lentoaseman säilyttämisestä

1.4.2016 klo 19:47 Uutiset

Kristillisdemokraattien metropolityöryhmä ehdottaa, että Malmin lentoaseman säilyttämisestä järjestetään kunnallinen kansanäänestys. Tätä kautta Malmin lentoasema voitaisiin pelastaa.

Helsingin kaupunginvaltuusto hylkäsi kokouksessaan 30.3. kuntalaisaloitteen Malmin lentoaseman säilyttämisestä. KD:n metropolityöryhmän mielestä Malmin lentokentän liiketaloudellinen merkitys on sivuutettu täysin kaupungin ratkaisuissa, vaikka kentästä luopumisen edellytykseksi asetettua korvaavaa lentokenttää ei ole pystytty järjestämään. Kentällä on myös korvaamaton merkitys pääkaupunkiseudun harrastelentäjien harjoituskenttänä. Ilman välittömästi käytettävissä olevaa korvaavaa kenttää harrastelentämisen osaaminen on vaarassa kadota.

Lentoaseman säilyttämisessä tulee huomioida, että museovirasto on luetteloinut Malmin lentoaseman valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi ja puoltaa lentokentän säilyttämistä. Malmin lentoasema on myös vastikään valittu yhdeksi Euroopan seitsemästä uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta.

–          Mielestämme Malmin lentoaseman säilyttäminen on asia, johon kaupunkilaisilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa. Keskustelua pitää käydä asuntorakentamisen ja muiden toimintojen välisestä suhteesta, painottaa Helsingin Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Mika Ebeling (kuvassa).

Kristillisdemokraattien metropolityöryhmää pääkaupunkiseudulla vetää KD:n Espoon osaston puheenjohtaja Kristiina Drotár. Työryhmään kuuluvat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunginvaltuutettujen ja varavaltuutettujen lisäksi muita KD:n vastuunkantajia näiden kolmen kaupungin osastoista ja piireistä. Työryhmän työskentelyyn osallistuvat tiiviisti myös alueen kansanedustaja Antero Laukkanen Espoosta sekä puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah.