Laukkanen teki kantelun Opetushallituksen tasa-arvo-oppaasta

4.7.2016 klo 21:05 Uutiset

Kansanedustaja Antero Laukkanen teki tänään kantelun oikeuskanslerille Opetushallituksen oppaasta ”Tasa-arvo on taitolaji”. Laukkasen mukaan Opetushallituksen julkaisun on lainvastainen, koska opas määrittelee enemmän sukupuolia kuin voimassa oleva laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta.

Tasa-arvolaki velvoittaa koulutuksen järjestäjän laatimaan oppilaitoskohtaisesti tasa-arvosuunnitelman, minkä työn tueksi Opetushallitus on julkaissut oppaan, jossa mm. todetaan että  ”jokaisella tulee olla oikeus itse määritellä, millainen tyttö tai nainen, poika tai mies hän on, vai kokeeko hän olevansa muunsukupuolinen eli jotain naiseuden ja mieheyden ulkopuolella tai sukupuolten välissä”.

Laukkanen pyytää oikeuskansleria selvittämään, noudattaako opas tasa-arvolain mukaista jakoa kahteen sukupuoleen ja edistääkö se naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Lisäksi hän haluaa selvitystä siitä, kehottaako opas opettajaa ja vastaavaa määrittelemään oppilaan seksuaalisen suuntautumisen tavalla, joka on lapseen ja oppilaaseen kohdistuvaa seksuaalista häirintää, ja joka samalla vaarantaa lapsen tasapainoisen seksuaalisen kehityksen.

Laukkanen toivoo myös vastausta siitä, miten turvataan lapsen vanhempien mahdollisuus arvioida kuinka oikeita ja päteviä opettajan havainnot ja arviot lapsen seksuaalisesta suuntautuneisuudesta ovat ja miten vanhemmilla on mahdollisuus varmistua siitä, kuinka paljon opettajan omalla seksuaalisella suuntautumisella ja kokemuksilla on vaikutusta hänen arvioonsa lapsen ja oppilaan seksuaalisesta suuntautumisesta.

Lue kantelu kokonaisuudessaan tästä