KD:lta ryhmäaloitteita seurakuntatyön tukemiseksi: ”Kirkon yhteiskunnallisen työn tukeen indeksikorotukset nykyisen lain mukaan”

30.9.2016 klo 15:09 Uutiset

Kristillisdemokraattien kansanedustajat ovat tänään jättäneet kolme ryhmäaloitetta seurakunnallisen työn tukemiseksi. Aloitteet sisältyvät KD:n vaihtoehtobudjettiin.

Kristillisdemokraatit esittävät evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisen työn tukeen indeksikorotuksia nykyisen lain mukaan. Vuoden 2016 alusta uudistui ev.lut. seurakuntien yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvausjärjestelmä. Yhteisöveroon perustuvasta järjestelmästä siirryttiin lakisääteiseen valtion avustukseen, jota lain mukaan tarkistetaan vuosittain indeksikorotuksella. Vuoden 2017 budjetissa ei indeksikorotusta kuitenkaan ole huomioitu. Hallitus toteaa antavansa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen lain muuttamisesta.
– Pidämme tätä vääränä ratkaisuna ja esitämme indeksikorotuksen tekemistä täysimääräisesti voimassa olevan lain mukaisesti, toteaa kansanedustaja Päivi Räsänen. Hän on ensimmäisenä allekirjoittajana jättänyt reilun 1,25 miljoonan euron talousarvioaloitteen asian korjaamiseksi budjetin eduskuntakäsittelyssä.

Kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoituksen perusteena ovat hautaustoimeen, väestökirjanpitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyvät laissa säädetyt tehtävät.
– Yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuu evankelis-luterilaiselle kirkolle nettokustannuksia yhteensä keskimäärin 146 miljoonaa euroa vuodessa. Valtion avustusten nykytaso ei kata kaikkia lakisääteisten tehtävien kustannuksia. Mikäli valtio arvostaa kirkon itsenäisyyttä, se korvaa lakisääteisistä tehtävistä koituvat kulut täysimääräisesti, Räsänen perustelee aloitetta.

Kristillisdemokraattien mielestä myös muiden rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien yhteiskunnallista työtä on syytä tukea. KD esittää 1 miljoonan lisäystä rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille niiden rakennusten korjaus- ja täydennysinvestointeihin.
– Uskonnolliset yhdyskunnat tekevät yhteiskunnallisesti tärkeää työtä mm. syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä lasten, nuorison ja lapsiperheiden tukemiseksi. Näiden toimitilojen rahoitus perustuu suurelta osin vapaaehtoistyöhön ja lahjoituksiin, jolloin rakennusten kunnossapitoon ym. liittyvät maksut voivat nousta tuloihin nähden varsin suuriksi, toteaa aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja kansanedustaja Antero Laukkanen.

Ylivieskan kirkko tuhoutui palossa pääsiäisenä 2016 tuhonnut tulipalo järkytti koko Suomea. Uuden kirkon kokonaiskustannusarvio on noin 10 miljoonaa euroa. Rakennustöistä syntyy pienelle seurakunnalle miljoonien lasku. Kristillisdemokraatit esittävät, että valtio osallistuu Ylivieskan merkittävään rakennushankkeeseen 500 000 euron rahoitusosuudella. Niin ikää KD:n vaihtoehtobudjettiin sisältyvän talousarvioaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja on kansanedustaja Sari Tanus.

KD:n vaihtoehtobudjettiin sisältyy yhteensä 43 aloitetta. Lisäksi KD:n kansanedustajat ovat jättäneet erikseen maakunnallisia aloitteita ja muita henkilökohtaisia aloitteita, joilla mm. halutaan tukea kristilliseltä pohjalta toimivien järjestöjen yhteiskunnallista työtä.