Metropolityöryhmä: Hallituksen sotepäätös ei lisää tehokkuutta tai demokratiaa

5.10.2016 klo 12:14 Kannanotot

Pääkaupunkiseutu on jo pitkään pyrkinyt vastaamaan terveydenhuollon haasteisiin tehostamalla toimintojaan. Hallitus hylkäsi pääkaupunkiseudun erillisratkaisun perustellen asiaa yhdenvertaisuudella.

Hallituksen päätös näyttää merkitsevän sitä, että pääkaupunkiseutu jatkossa maksaa entistä enemmän muiden alueiden kustannuksista. Samalla alueen kuntien suora vaikutus asioiden hoitoon heikkenee ja päätökset leivotaan pääkaupunkiseudun kannalta aivan ylimääräisen maakuntahallinnon rakenteisiin. Tämä ei pääkaupunkiseudulla lisää demokratiaa eikä tehokkuutta, totesivat Helsingissä kokoontuneet kristillisdemokraattien metropolityöryhmän kuntavaikuttajat.

Kristillisdemokraattien metropolityöryhmää pääkaupunkiseudulla vetää KD:n Espoon osaston puheenjohtaja Kristiina Drotár. Työryhmään kuuluvat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunginvaltuutettujen ja varavaltuutettujen lisäksi muita KD:n vastuuhenkilöitä näiden kolmen kaupungin osastoista ja piireistä. Työryhmän työskentelyyn osallistuvat tiiviisti myös alueen kansanedustaja Antero Laukkanen Espoosta sekä puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah.

 

Kuvassa: metropolityöryhmän puheenjohtaja Kristiina Drotár