Östman KD:n vaihtoehtobudjetista: Ottaisimme vähemmän velkaa mutta auttaisimme enemmän vähäosaisia

27.10.2016 klo 13:28 Uutiset

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä julkaisi torstaina vaihtoehtonsa Suomi 100 –juhlavuoden budjetiksi. KD esittää 959,5 miljoonan euron parannuksia valtion talousarvioesitykseen 2017.

– Olemme huolissamme, että maamme hallitus näyttää luopuneen tavoitteesta taittaa maamme velkaantumiskehitys. Esitämme, että valtio ottaisi 112 miljoonaa euroa vähemmän velkaa kuin mitä hallitus esittää. Kun olemme vähemmän velkaisia, olemme itsenäisempiä, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman sanoo.

– Olemme kritisoineet hallitusta inhimillisyysvajeesta ja siksi esitämme, että vanhusten hoitajamitoitusta ei heikennetä eikä kaikkein köyhimpien tukietuuksiin tehdä hallituksen esittämiä 0,85% leikkauksia. Myös verokevennykset kohdistaisimme enemmän pientä työtuloa saaville ja laskisimme solidaarisuusveron alarajan 70 000 euron vuosituloon. Solidaarisuusveroon emme kohdistaisi verovähennystä. Korottaisimme takuueläkettä ja peruuttaisimme lääkekorvauksiin esitetyt leikkaukset, Östman kertoo.

KD:n vaihtoehtobudjetissa esitetään myös ammatilliseen koulutukseen kohdistettujen säästöjen perumista. Osaamisen vahvistamiseen ja talouskasvuun panostettaisiin myös muun muassa lisäyksillä tutkimus, kehitys ja innovaatiotukiin sekä vientimarkkinointiin.

Lapsiperheitä KD muistaisi pienentämällä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja, perumalla lapsilisiin kohdistuvat leikkaukset sekä tuomalla uuden perheellisten opiskelijoiden 200 euron kuukausittaisen huoltajalisän jokaiselle lapsen huoltajana toimivalle opiskelijalle.

Varat esitettyihin lisäyksiin KD ottaisi sokeriverosta, mietojen alkoholijuomien valmisteverosta, työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksun verovähennyksen puolittamisesta sekä tehottomaksi todettujen yritystukien ja yritysten verotukien vähentämisestä. Yli 70 000 euron vuosittaisille pääomatuloille KD toisi uuden korkeamman 36% veroluokan. KD:n esitysten jälkeenkin kokonaisveroaste alenisi ensi vuonna.

–          Kristillisdemokraattisen vision mukaan 100-vuotias Suomi olisi terveempi, koulutetumpi ja kekseliäämpi. Suomalaiset pääsisivät paremmin töihin, olisivat auttavaisempia, rehellisempiä, lainkuuliaisempia ja itsenäisempiä. Jakaisimme taakkaa yhdessä ja tasaisemmin, Östman tiivistää.

Tutustu KD:n vaihtoehtobudjetin esittelytiivistelmään ja koko esitykseen