Puoluehallitus: Soten valinnanvapausmallissa on valuvika

29.10.2016 klo 13:51 Kannanotot

Valikoivatko yritykset potilaita vai potilaat palveluntuottajia?

Kristillisdemokraattien puoluehallitus on huolissaan sote-valinnanvapausmallista, joka voi muuttaa valinnanvapauden käänteiseksi kuin on tarkoitettu. Hallituksen kaavailemassa rahoitusmallissa näyttää olevan valuvika, sillä yrityksille olisi taloudellisesti kannattavaa houkutella asiakkaikseen henkilöitä, jotka käyttävät perustason sote-palveluja mahdollisimman vähän. Palveluiden tuottajat saisivat asiakkaiden määrään ja mahdollisesti asiakkaiden hyvinvointiriskiin perustuvan kiinteän korvauksen.

Rahoitusmalli vaikuttaa teoriassa hyvältä, mutta sen toteuttaminen on käytännössä vaikeaa. Rahoituksen pohjana käytettävä hyvinvointiriski on erittäin vaikeasti määriteltävissä. Jos määrittelyssä epäonnistutaan, yrityksille syntyisi vahva kannustin valikoida asiakkaansa ja lähettää heitä eteenpäin palvelusetelijärjestelmällä toimiviin palveluihin, jotka maakunnan palvelulaitos rahoittaa. Asiakkaiden työntäminen kalliiden hoitojen kuten erikoissairaanhoidon palveluihin muuttuisi taloudellisesti kannattavaksi. Tämä houkuttelee yrityksiä valitsemaan asiakkaansa. Valinnanvapaus tarkoittaisi siis ensisijaisesti yritysten valinnanvapautta, ei kansalaisten.

Pahimmillaan malli heikentäisi yhdenvertaisuutta eriyttämällä enemmän palveluja tarvitsevat maakunnan järjestämiin palveluihin ja vähemmän palveluja tarvitsevat yksityisille palveluntuottajille. On myös vaikea nähdä, millä tavalla malli tuottaisi esitetyt 3 miljardin säästöt ja kannustaisi panostamaan perusterveydenhuoltoon sekä ennaltaehkäiseviin, hyvinvointia vahvistaviin palveluihin.

Kristillisdemokraattien mukaan sote-uudistus on tehtävä asiakaslähtöisesti. Uudistuksessa on taattava kansalaisille sujuvat hoitoketjut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraation kautta ja sen on kannustettava panostamaan kansalaisten hyvinvointiin. Valinnanvapaus on toteutettava mallilla, joka lisää asiakkaiden valinnanvapautta mutta säilyttää pienten yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden toimintamahdollisuudet sekä lisää kansalaisten yhdenvertaisuutta.

Puoluehallitus kokoontui 29.10.2016 Eduskunnan Pikkuparlamentissa.