KD haluaa kuntavaaliohjelmassaan inhimillisemmän otteen päätöksiin

30.11.2016 klo 11:16 Uutiset

Meille on tärkeää, että jokainen suomalainen kokee kuuluvansa joukkoon ja olevansa mukana kehittämässä Suomea. On luotava yhteyttä ja luottamusta ihmisten välille. On luotava pohjaa uudenlaiselle yhteisöllisyydelle ja välittämiselle, niin että perheet, naapurusto ja muut lähiyhteisöt ovat vahvasti rakentamassa yhteistä hyvinvointia. Näemme jokaisen ihmisen lähimmäisenä, emme säästökohteena tai taakkana. Ketään ei saa jättää heitteille. Kunnan yhtenä keskeisenä tehtävänä on tehdä luontaisten lähiyhteisöjen toiminta mahdolliseksi ja tukea niitä. Meille nämä tavoitteet tarkoittavat konkreettisia tekoja kuntapäättäjinä.

Tahdomme turvata ihmisille palvelut, jotka ovat nykyistä helpommin saavutettavissa ja tuotetaan entistä laadukkaammin ja edullisemmin. Kunnan rooli tulee muuttumaan merkittävästi maan hallituksen ajaman maakuntapohjaisen aluehallintouudistuksen myötä. Näemme, että kunnan rooli ihmisten hyvinvoinnin ja yhteisöjen elinvoiman edistäjänä on vahva myös tulevaisuudessa. Kuntavaalit ohjaavat myös aluehallintouudistuksen suuntaa. Pidämme tärkeänä, että päätöksenteko säilyy lähellä ihmistä.

Kuntatalous velkaantuu. Hyvä taloudenhoito on meille tärkeä arvo. Uudistuksia tarvitaan, jotta velkaantumista voidaan vähentää ja verojen nousukiito katkaista, mutta uudistus ei tarkoita meille samaa kuin leikkaustoimet. Kun puhumme uudistuksista, tarkoitamme asioiden tekemistä tehokkaammin, jolloin säästöä syntyy samalla, kun arjen sujuvuus ja ihmisten hyvinvointi paranee. Esimerkkinä mainittakoon perheiden hyvinvoinnin lisääminen kotipalvelua tarjoamalla, jolloin saadaan aikaan sekä tyytyväisiä ihmisiä myös säästöjä lastensuojelun kuluista. Toisena esimerkkinä kannatamme kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisiä, joilla saadaan aikaan sekä säästöjä päivähoitokuluista että joustavuutta perheiden arkeen. Kannatamme kuntien valtionosuusuudistuksen ja tasausjärjestelmän yhteensovittamista aluehallintouudistuksen yhteydessä. Tavoitteenamme on toisaalta estää verotason kohtuuton nousu ja toisaalta taata kuntien mahdollisuus hoitaa niille uudistuksen jälkeen jäävät lakisääteiset tehtävät ja investoinnit senkin jälkeen, kun sosiaali- ja terveyssektori siirtyvät pois kuntien vastuulta.

Leikkauksia, joilla saadaan aikaan suurempia, jopa kertautuvia kuluja, emme kannata. Lapsilla on oltava riittävän pienet ryhmäkoot kouluissa ja päiväkodeissa. Ryhmäkoon määrittelemisessä on otettava huomioon oppilaiden erityistarpeet.

Terveyskeskuksista on saatava joustavasti moniammatillista apua ja vanhuksilla on oltava hoitajansa. Tarvitsemme inhimillistä otetta päätöksiin.

 

Tutustu Kristillisdemokraattien koko kuntavaaliohjelmaan 2017: kuntavaalit2017_kuntavaaliohjelma_hyvaksytty_lopullinen

 

Kuntavaaliohjelma on hyväksytty puoluevaltuuston kokouksessa 27.11.2016.