Peter Östman: Suomen tulisi tukea Israelin oikeutta olemassaoloon ja turvallisuuteen

15.1.2017 klo 13:19 Kannanotot

Tänään 70 valtion edustajat kokoontuvat käsittelemään Israelin ja palestiinalaishallinnon välistä konfliktia Pariisin konferenssiin. Moni on huolissaan siitä, että konferenssissa yritetään saada aikaan radikaali läpimurto suhteessa israelilaisten ja palestiinalaisiksi kutsutun kansanosan kiistaan Israelia vahingoittavalla tavalla.

Pahimman skenaarion toteutuessa Pariisin konferenssissa päätetään Palestiinan valtion tunnustamisesta sekä Israelin ja palestiinalaisiksi kutsutun kansanosan rauhanehdoista. Pahimmillaan tämä tarkoittaa vuoden 1967 aselepolinjan määrittelemistä rajalinjoiksi, kuten joulukuisessa turvallisuusneuvoston päätöksessä asia ilmaistiin.

Suomen tulee korostaa sitä, että Israelin ja palestiinalaisosapuolen välistä konfliktia ei voida kestävästi ratkaista ulkopuolelta, vaan rauhan tulee rakentua osapuolten kahdenväliseen sopimukseen. Kahdenkeskisten neuvottelujen ohittaminen ja ratkaisun siirtäminen kansainvälisille areenoille, joilla ei ole todellista vaikutusta siihen, miten osapuolet toimivat, on kaikkien tehtyjen sopimusten vastaista ja rikkoo kansainvälistä lakia ja ratifioituja sopimuksia. Oslon rauhansopimuksessa painotetaan, että osapuolet sopivat keskenään neuvotellen rauhan solmimisen yhteydessä vaikeista kysymyksistä, kuten Jerusalemin kohtalosta, rajoista ja siirtokunnista.

Suomen tulee tukea Israelin oikeutta olemassaoloon ja turvallisuuteen, eikä Suomen tule tukea palestiinalaisten yksipuolista itsenäisyysjulistusta. Palestiinan yksipuolinen tunnustaminen ei auta ratkaisemaan Lähi-idän kriisiä̈. Sen sijaan tulee kannustaa osapuolia neuvottelupöytään, ja pidättäytymään väkivallasta rauhan saavuttamiseksi. Rauhan mahdollistamiseksi myös kaikkien alueen maiden tulee tunnustaa Israelin oikeus olemassaoloon. Olennaista alueella on pyrkimys rakentaa toimintaa yhteisöllisten arvojen perustalta ilman että vahvistetaan viholliskuvia toinen toisistaan.

Peter Östman
Kansanedustaja
KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja
Eduskunnan Suomi-Israel ystävyysryhmän puheenjohtaja