KD tukee Etelä-Savon keskussairaaloiden päivystystä ja on huolissaan, että alkoholin terveyshaitat uhkaavat kasvaa

12.1.2017 klo 10:09 Kannanotot

Kristillisdemokraattien Etelä-Savon piirihallitus tuoreissa kannanotoissaan:

Kristillisdemokraatit tukevat Etelä-Savon keskussairaaloiden päivystystä

Kristillisdemokraattien Etelä-Savon piirihallitus haluaa, että erikoissairaanhoidon päivystys säilyy nykytasollaan Mikkelin ja Savonlinnan keskussairaaloissa. Tämä on välttämätöntä potilasturvallisuuden kannalta maatieteellisesti hajanaisessa maakunnassa. Erikoissairaanhoidon keskittämisestä saatavia hyötyjä on liioiteltu ja pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia haittoja ja kustannuksia on vähätelty. Pääkaupunkiseudun sairaalapalvelujen keskittäminen viime vuosina on huonontanut palveluja ja nostanut kustannuksia. Nämä kokemukset pitäisi ottaa huomioon sote-ratkaisuja tehtäessä.

 

Alkoholin terveyshaitat uhkaavat kasvaa

Kristillisdemokraattien Etelä-Savon piirihallitus jakaa terveydenhuollon ja päihdetyöntekijöiden huolen alkoholihaittojen kasvusta, jos hallituksen kaavailema vahvan oluen ja lonkeroiden myynti sallitaan elintarvikekaupoissa. Kansalaisia tulisi pikemminkin rohkaista huolehtimaan terveydestään ja kunnostaan sen sijaan, että lisätään alkoholin saatavuutta ja ohjataan kulutusta enemmän alkoholia sisältäviin juomiin. Alkoholilainsäädännön lieventäminen on tarpeetonta senkin vuoksi, että tuonti Virosta on vähenemässä maan kiristäessä alkoholin verotusta.

Alkoholin tarjonnan lisääminen uhkaa pysäyttää myönteisen kehityksen, jonka seurauksena nuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt. On lyhytnäköistä asettaa vähittäiskauppojen taloudelliset edut kansanterveyden edelle. Alkoholin kulutuksen kasvu tunnetusti lisää päihdeongelmia ja aiheuttaa kärsimystä päihdeongelmaisten läheisille. Samalla päihteiden käytöstä yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset kasvavat.

 

kuvassa Kristillisdemokraattien Etelä-Savon piirin puheenjohtaja Jouni Koskela