KD-eduskuntaryhmä: Kansanterveys säilytettävä jatkossakin alkoholipolitiikan kulmakivenä

17.1.2017 klo 15:03 Kannanotot

KD eduskuntaryhmä antoi Sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi alkoholilainsäädännöksi. Ryhmä on erittäin huolissaan negatiivisista vaikutuksista, joita hallituksen linjausten toteuttaminen aiheuttaisi mm. kansanterveyteen, sosiaali- ja perhesuhteisiin, lasten hyvinvointiin ja talouteen. Samoin poliisin resurssien riittämättömyys on suuri uhka sisäiselle turvallisuudelle, sillä arvion mukaan jo nyt poliisin työstä noin 70 prosenttia menee alkoholin aiheuttamiin turvallisuusuhkiin.

– Vaikka nämä haittavaikutukset on tuotu hallituksen esitysluonnoksessa varsin kattavasti esille, ei niille ole loppuratkaisussa annettu painoarvoa. Esitys herättääkin suurta ihmetystä, kristillisdemokraatit toteavat kannanotossaan.

Alkoholin myynnin ja kulutuksen lisääntymisestä tulevat mahdolliset lisätulot menettäisivät merkityksensä, kun huomioidaan kulutuksen lisääntymisestä seuraavat välittömät ja välilliset kustannukset, joita syntyy muun muassa terveys- ja sosiaaliongelmien lisääntymisestä, työurien lyhentymisestä ja tuottavuuden alentumisesta. Tätä ei voi pitää vastuullisena politiikkana, lausunnossa todetaan.

KD eduskuntaryhmä toivoo, että hallitus kertaa vielä oman hallitusohjelmansa tavoitteet, peruu esityksen ja päätyy säilyttämään kansanterveyden jatkossakin alkoholipolitiikan lähtökohtana ja kulmakivenä.

Tutustu koko KD eduskuntaryhmän lausunto_alkoholilainsäädännön uudistus