KD vaatii maksukattoa vanhusten palveluasumiseen

28.1.2017 klo 12:13 Kannanotot

Monet kunnat ovat muuttaneet vanhustenhuollon ympärivuorokautisen laitoshoidon yksiköitä tehostetun palveluasumisen yksiköiksi. Asukkaiden kohdalla hoito pysyy samana, mutta aiempi eläketuloon suhteutettu palvelumaksu vaihtuukin moninkertaisesti korkeammaksi palvelumaksuksi.  Esimerkiksi Helsingissä palveluasumisen keskihinta on 4 700 euroa kuukaudessa. Maksukäytännöt vaihtelevat suuresti eri kunnissa, mutta kaikkialla Suomessa tehostetun palveluasumisen hinta ylittää reilusti keskimääräiset 1600 euron kuukausittaiset työeläketulot.

Kaikessa hiljaisuudessa vanhustenhuollon palveluihin on siis viety läpi raju palvelumaksukorotus, joka on monikertaistanut hoidosta perittävät maksut ja ajaa ikäihmisiä taloudelliseen ahdinkoon. Kristillisdemokraattien puoluehallitus vaatii, että palveluasumiseen asetetaan valtakunnallinen maksusääntö, jotta hinnat pysyvät kohtuullisina. Tehostetun palveluasumisen hinnalle on asetettava asiakkaan tuloihin suhteutettu maksukatto.

Tällä hetkellä kunnat tai muut palveluntuottajat voivat suvereenisti päättää palveluasumisen maksuista, jotka voivat olla jopa moninkertaiset henkilön tuloihin nähden. Laki sallii maksujen kohtuullistamisen, mutta useimmissa kunnissa tätä ei joko tiedetä tai sitä ei tahdota toteuttaa. Silloin kun kyse on tosiasiallisesti laitoshoidosta, hoitomuodon muuttaminen nimellisesti tuetuksi vuokra-asumiseksi tai tehostetuksi palveluasumiseksi on epäeettinen silmänkääntötemppu.