Kristillisdemokraatit kuntavaaleihin inhimillisellä otteella

27.1.2017 klo 12:16 Uutiset

Puheenjohtaja Sari Essayah ja puoluesihteeri Asmo Maanselkä esittelivät Kristillisdemokraattien kuntavaaliohjelman ja vaalitavoitteet perjantaina eduskunnassa. KD lähtee tavoittelemaan vaalivoittoa sloganilla: Inhimillisempi Ote. Essayah lähtee ensimmäisiin vaaleihinsa puolueen puheenjohtajan ominaisuudessa innokkaana ja täynnä voitontahtoa.

– Tavoittelemme kaikkien aikojen suurinta ehdokasmäärää ja puolueen historian parasta kuntavaalitulosta.

Puolueen 20-sivuisessa kuntavaaliohjelmassa esitetään lukuisia toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla Suomen kuntia voidaan kehittää inhimillisellä tavalla vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Puolue haluaa mm. kehittää vanhuspalveluita, parantaa lasten ja perheiden palveluita, luoda kilpailukykyä koulutuksella, parantaa paikallisesti yrittäjyyden edellytyksiä, uudistaa sote-palvelut järkevällä tavalla, puuttua sisäilmaongelmiin, huolehtia ympäristöstä sekä luoda hyvinvointia liikunnasta.

Essayah nostaa vaaliohjelmasta esiin erityisesti vanhuspalvelut, lasten ja perheiden tukemisen sekä oikealla tavalla toteutetun sote-uudistuksen tärkeyden.

– Tarvitsemme riittävästi hoitavia käsiä ja aitoa välittämistä. Vanhuspalvelut on saatava sellaiselle tasolle, ettei vanhenemista tarvitse pelätä. Päivähoidon, koulujen ja perhepalveluiden heikentäminen ja maksujen korottaminen on loputtava.

Kristillisdemokraattien mukaan kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisät on säilytettävä. Puolue pitäisi mm. aamu- ja iltapäiväkerhojen maksut kohtuullisina ja panostaisi pieniin ryhmäkokoihin päiväkodeissa ja kouluissa.

Sote-uudistuksessa puolue peräänkuuluttaa panostuksia perustason palveluihin ja sujuviin hoitoketjuihin sekä lisäisi ennaltaehkäisevää työtä. Valinnanvapautta laajennettaisiin palveluseteleiden avulla. KD muistuttaa hallitusta siitä, että sosiaali- ja terveyspalveluista ei saa tehdä yksityistä kermankuorinta-automaattia eikä sen varjolla luoda monimutkaista maakuntahimmeliä.

Rahoittaakseen toimenpide-ehdotuksensa Kristillisdemokraatit lisäisivät kuntien valtionosuuksia. Valtiolle saataisiin tarvittavat lisätulot puolueen aiemmin ehdottamalla uudella sokeriverolla sekä uudistamalla sosiaaliturvaa. Puoluesihteeri Asmo Maanselkä muistutti, että kunnilla on tällä hetkellä merkittävä työllistämisvastuu.

– Työnteon muuttuessa enemmän sirpalemaiseksi tarvitsemme kipeästi sosiaaliturvan uudistamista.

KD esittää sosiaaliturvan uudistusta Iso-Britannian tapaan. Perusturvan remontoiminen parantaisi työllisyyttä ja vähentäisi sitä kautta kustannuksia. Samalla työnteko muuttuisi aina kannattavaksi.

Kristillisdemokraattien kuntavaalikampanja alkaa kuntavaaliavajaisten merkeissä Jyväskylässä 28-29.1.

Tutustu kuntavaaliohjelmaan: suomeksi ja ruotsiksi