Laukkanen: Lausumaehdotuksen tavoitteena oli varmistaa kirkon autonomia vihkimiskäytäntöjen osalta

22.2.2017 klo 15:18 Uutiset

Eduskunta äänesti tänään kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän lausumaehdotuksesta, jossa edellytettiin, että hallitus selvittää, edellyttääkö voimaantuleva avioliittolain sääntely lainsäädännön täsmentämistä, jotta kirkkojen ja muiden uskonnollisten yhdyskuntien autonomia vihkimiskäytäntöjen osalta voidaan turvata. Ehdotukselle ei löytynyt kuitenkaan riittävästi tukea JAA ja EI äänten jakauduttua 91-65.

Koska Aito Avioliitto –kansalaisaloite ei saanut viime viikolla pidetyssä äänestyksessä eduskunnan enemmistöä puolelleen, syntyi huoli kirkkojen ja muiden uskonnollisten yhdyskuntien autonomian säilymisestä vihkimiskäytännöissä.

– Lausumaehdotuksella ei olisi puututtu näiden yhteisöjen perustuslaissa turvattuun uskonnonvapauteen ja sisäiseen autonomiaan koskien avioliittoon vihkimistä, vaan päinvastoin, sen tarkoitus oli turvata kirkkojen ja muiden uskonnollisten yhdyskuntien vihkimiskäytännöt myös jatkossa, toteaa kansanedustaja Antero Laukkanen (kd).

– Nykyisen oikeustilan täsmentäminen yhteiskunnallisen avioliittolain muuttumisen yhteydessä on perusteltua, sillä aikaisemmin tällaisiin mahdollisiin ongelmiin ei ole voitu varautua. Koska avioliittolainsäädännössä on tehty selkeä jako siviilivihkimisen ja kirkollisen vihkimisen välillä, niin tätä eroa on syytä kunnioittaa. Kirkolliseen vihkimiseen oikeutettujen tulisi jatkossakin voida vihkiä vain oman uskonnollisen yhdyskuntansa määräämien ehtojen ja muotojen mukaisesti.

– Lausumaehdotuksen hyväksyminen olisi tarjonnut kansanedustajille mahdollisuuden turvata kirkon autonomian säilyminen, mutta tähän ei löytynyt riittävästi tahtoa. Ihmetyttävää on, etteivät monet kirkon päättävissä elimissä istuvat kansanedustajat halunneet vahvistaa kirkon autonomiaa ja omaa päätöksentekoa. Miksi ihmeessä he näissä elimissä ovat mukana? Nyt alkaa riitaisat ajat kirkossa, tänään olisimme voineet estää sen, Laukkanen jatkaa.