Räsänen: Kansainväliset adoptiot uhattuina

22.2.2017 klo 16:24 Uutiset

Eduskunta äänesti tänään kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän lausumaehdotuksesta, jossa edellytettiin, että hallitus ryhtyy valmistelemaan lainsäädäntöä, joka turvaa adoptioon luovuttavien tahojen oikeuden vaikuttaa lapsen sijoituksessa perhemuodon valintaan. Ehdotukselle ei löytynyt kuitenkaan riittävästi tukea JAA ja EI äänten jakauduttua 96-53.

Lausumaehdotus tehtiin, kun Aito Avioliitto –kansalaisaloite ei saanut viime viikolla pidetyssä äänestyksessä eduskunnan enemmistöä puolelleen. Samaa sukupuolta olevien parien yhteisadoptio tulee mahdolliseksi maaliskuun alussa avioliittolain muuttuessa sukupuolineutraaliksi.

Jo avioliittolain muutoksen valmistelun yhteydessä nousi esille huoli siitä, että samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliiton hyväksyminen voi vaikeuttaa suomalaisten adoptionhakijoiden, myös eri sukupuolta olevien parien, mahdollisuutta kansainväliseen adoptioon, sillä osa lähtömaista ei lähtökohtaisesti hyväksy lapsen sijoittamista samaa sukupuolta oleville pareille.

– Jos osa kansainvälisistä adoptioväylistä sulkeutuu, tilanteesta kärsivät kaikki. Mahdollisesti jo vireillä olevia adoptioprosesseja joudutaan keskeyttämään. Adoptiolakia tulisi muuttaa siten, että lapsen vanhemmat ja muut adoptioon antavat tahot pystyisivät vaikuttamaan lapsen sijoituksessa perhemuodon valintaan.

– Lausumaehdotuksessa esitetyn muutoksen tarkoituksena oli ollut parantaa adoptiolasten saamista sukupuolineutraalin avioliittolain tullessa voimaan sekä turvata adoptionhakijoiden oikeutta kansainväliseen adoptioon myös sellaisista maista, jotka eivät ole hyväksyneet samaa sukupuolta olevien parien avioliittoa. Valitettavasti eduskunnasta ei löytynyt riittävästi tukea kansainvälisten adoptioprosessien jatkuvuuden turvaamiseksi, toteaa kansanedustaja Päivi Räsänen (kd).