Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd): Puoliväliriihessä löydettävä ratkaisut ja resurssit saattohoitoon

24.4.2017 klo 15:00 Uutiset

– Saattohoitoa ja sen saatavuutta on viime vuosien aikana parannettu erilaisin toimenpitein. Annetuista ohjeista ja suosituksista huolimatta osaavan saattohoidon saatavuus on Suomessa edelleen liian sattumanvaraista, eikä oikeutta laadukkaaseen saattohoitoon pystytä vielä kaikille takaamaan.  Hallituksen tuleekin parhaillaan käynnissä olevassa puoliväliriihessä löytää ratkaisut saattohoidon kehittämiseen, saattohoitolain valmistelun käynnistämiseen ja tarvittaviin resursseihin, vaatii kansanedustaja, lääkäri Päivi Räsänen.

– Tarvitsemme saattohoitolain, jotta jokaisella olisi lain turvaama oikeus päästä saattohoitoon.  Kyse on perus- ja ihmisoikeuksista. Saattohoidon riittävä ja tasa-arvoinen toteutuminen edellyttää, että se on tarvittaessa potilaiden saatavilla riippumatta asuinpaikasta tai sairaudesta, toteaa Räsänen.

Tällä hetkellä kuntien välillä on liian isoja eroja saattohoidon saatavuudessa ja laadussa. Resurssipulan lisäksi on myös osaamisvajetta. Ongelmana on myös se, ettei saattohoitoa ei ole riittävän systemaattisesti kehitetty osana julkista terveydenhuoltoa.

– Sen lisäksi, että lainsäädännön tulee taata kaikille kuolemaa lähestyville ihmisille hyvä oirehoito, tarvittava tuki sekä mahdollisuus rauhalliseen ja kärsimyksettömään kuolemaan, tulee myös saattohoitoon osallistuvan ammattihenkilöstön koulutukseen panostaa.

– Kaikki eduskuntapuolueet ovat ilmaisseet tukensa saattohoidon merkittävään kehittämiseen niin lainsäädännössä kuin resursseista. Nyt on oikea hetki toteuttaa aikeet ja siirtyä puheista tekoihin, painottaa Räsänen.