Puoluehallitus: Ammatilliseen koulutukseen säädettävä mitoitukset lähiopetuksen määrästä

22.4.2017 klo 12:36 Uutiset

Kristillisdemokraattien puoluehallitus vaatii, että ammatilliseen koulutukseen on säädettävä lähiopetusmitoituksen minimit. Ammatillisen koulutuksen lähiopetus on jatkuvasti vähentynyt, myös niinä vuosina, kun resursseja on lisätty. Vähenevä lähiopetus murtaa erityisesti poikien mahdollisuuksia valmistua ammattiin. Noin 17 % ikäluokasta jää ilman toisen asteen tutkintoa, pääosin keskeyttämisen vuoksi.

Ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen määrä on jatkuvasti pudonnut. Viime vuonna ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva sai lähiopetusta 22-24 tuntia viikossa. Nyt toteutettavat ammatillisen koulutuksen mittavat säästöt tulevat OAJ:n mukaan pudottamaan lähiopetustuntien määrän alle kahdenkymmenen. Tämän seurauksena yhä useamman opintojen eteneminen hidastuu tai keskeytyy.

Ammatillisen koulutuksen reformi on tarpeellinen uudistus. Sen tavoitteena on auttaa vastaamaan nykyistä joustavammin työelämän nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin. Joustavuus lisääntyy ja yksilölliset opintopolut mahdollistavat erilaisten oppijoiden valmistumisen omia vahvuuksia hyväksi käyttäen. Samalla tutkinnot laaja-alaistuvat, mikä omalta osaltaan edellyttää laajempaa määrää lähiopetusta. Uudistuksessa tulee huolehtia siitä, että opintopolkujen yksilöllisyydestä huolimatta pystytään huolehtimaan oppimisen laadusta riittävän lähiopetuksen avulla.

Kristillisdemokraattien puoluehallitus kokoontui la 22.4.2017 Helsingissä eduskunnan Pikkuparlamentissa.