Peter Östman: Sote-mallia on vielä pakko avata

27.6.2017 klo 15:00 Uutiset

– Sote-mallia on pakko avata ja pohtia vielä uudelleen. Kristillisdemokraatit edellyttävät, että sote-uudistus viimeistellään parlamentaarisesti, tarkalla korvalla asiantuntijoita kuunnellen, totesi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman. Hän piti KD:n ryhmäpuheen, kun eduskunta tiistaina kävi palautekeskustelun Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018-2021. Östman on myös Valtiovarainvaliokunnan varajäsen sekä sen verojaoston jäsen.

– Edelleen olemme samalla kannalla, että yhtiöittämisvelvoite on poistettava. Kansalaisten valinnanvapauden lisääminen taas on lähtökohtaisesti kannatettava asia. Sosiaali- ja terveyspalveluissa valinnanvapautta on kuitenkin kehitettävä ja edistettävä hallitusti ja asteittain, jotta uudistukselle asetetut tavoitteet, eli eriarvoisuuden vähentäminen, integraatio ja kustannusten hallinta, voivat toteutua.

Östmanin mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksella on merkittävä rooli rakenteellisen alijäämän kuromisessa umpeen.

– Sote-uudistuksen onnistuminen on välttämätöntä, jotta julkinen talous on tulevaisuudessa kestävällä pohjalla. Asiantuntijat ovat kuitenkin yksi toisensa jälkeen todenneet, että toivottuja kolmen miljardin säästöjä ei tulla saavuttamaan nyt perustuslakivaliokunnan arvioitavana olevalla sote-mallilla, hän totesi.

Talous kasvaa – työllisyys ei

– Talous kasvaa, mutta työllisyys ei kehity samassa tahdissa, Östman ihmetteli.

Hallituksen keskeisenä tavoitteena oli nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan siihen ei päästä, vaan eduskunnan nelivuotiskauden loppuun mennessä ollaan vasta 70 prosentin työllisyydessä. Monilla aloilla on työvoimapula.

– Työllisyyttä voidaan parantaa koulutusta oikeasti kehittämällä ja uudelleen kohdentamalla. Työllisyysasteen nostaminen edellyttää myös työnteon kannusteiden lisäämistä, esimerkiksi ottamalla sosiaaliturvauudistuksen pohjaksi KD:n kannustavan perusturvan malli. Lyhyemmällä aikavälillä työllisyyttä on hoidettava mahdollistamalla työttömyysturvan aktiivikäyttö sekä lisättävä palkkatukea työllistämiseen ja starttirahaa oman yritystoiminnan aloittamiseen, Östman linjasi.