Puoluehallitus: Verotuksen lapsivähennystä jatkettava ja laajennettava

5.8.2017 klo 12:24 Uutiset

Viime aikojen synkät raportit syntyvyyden laskusta on otettava huomioon päätöksenteossa. Kristillisdemokraattien puoluehallitus esittää, että hallitus budjettiriihessä jatkaa lapsivähennystä sekä korjaa pikaisesti kilpailukykysopimuksen myötä syntyneen valuvian osittaisen hoitorahan osalta.

Verotuksen lapsivähennys poistuu vuoden 2018 alusta. Tämä johtaa siihen, että lapsiperheiden huoltajien kannustin hakea töitä heikkenee. Heidän efektiivinen veroaste nousee jopa 140%:iin pienillä ansiotuloilla, mikä tekee työnteosta täysin kannattamatonta. Korkeat efektiiviset veroasteet johtuvat siitä, että lapsiperheen saamat tuet vähenevät, päivähoitomaksu ja verotus nousevat jyrkästi jo pienillä ansiotuloilla. Lapsivähennysjärjestelmä luotiin kompensoimaan lapsilisien leikkausta. Kun lapsivähennysjärjestelmä on luotu verotukseen, niin sitä ei tule poistaa, vaan sen avulla voidaan korjata pahimpia lapsiperheiden kohtaamia epäkohtia.

Kiky -sopimuksen lastenhoitoa koskeva epäkohta korjattava

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia osittaisen hoitorahan osalta tulee pikaisesti muuttaa. Korjaus on välttämätön, sillä monilla aloilla työaikaa on pidennetty kilpailukykysopimuksen vuoksi, mikä voi vaikuttaa myös osittaiseen hoitorahaan.

Osittaista hoitorahaa voi tällä hetkellä saada, jos viikoittainen työaika jää lapsen hoidon vuoksi enintään 30 tuntiin. Tätä työaikaedellytystä noudatetaan yhä, vaikka työaikaa on useilla eri aloilla pidennetty kilpailukykysopimuksen myötä. Tämä johtaa siihen, että 30 tunnin raja voi ylittyä, vaikka vanhempi hoitaisi lastaan kotona saman ajan kuin ennen kilpailukykysopimusta. Lapsiperheiden aseman heikentäminen ei saa olla kilpailukykysopimuksen lopputulos.

KD:n puoluehallitus kokoontui lauantaina 5.8.2017 Helsingissä.

Lisätietoja:
Sari Essayah p. 09 432 3020