Östman: Olemme tämän kauden aikana profiloituneet vastuulliseksi ja asiantuntevaksi joukoksi

18.8.2017 klo 12:51 Puheet

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman puoluekokoukselle Seinäjoella:

Hyvät puoluekokousedustajat, hyvät ystävät

Eduskuntavaalikausi ohitti puolivälinsä viime keväänä. Maan hallitus piti oman puolivälitarkastelunsa keväällä kehysriihen yhteydessä. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä arvioi samoin omaa toimintaansa eduskunnan kevätkauden lopulla.

Mikä ohjaa eduskuntaryhmämme toimintaa? Ensinnäkin toimintaamme ohjaa vuoden 2015 eduskuntavaaliohjelma. Olemme sitoutuneet vaaliohjelmaan koko toiminnassamme. Toimintaamme ohjaa myös puolueemme missio.  Puolueen tavoitteena on erottautua muista puolueista asiantuntevana, johdonmukaisena, kristillisiin arvoihin pohjaavana, lähimmäisyhteiskuntaa rakentavana vaihtoehtona.

Eduskuntavaalikauden alussa ryhmämme kokoontui miettimään mitkä ovat ne strategiset painopistealueet, joihin haluamme erityisesti kiinnittää huomiota tämän kauden aikana. Nämä painopistealueet olivat seuraavat: Innovatiivinen väestö – ja perhepolitiikka, vähäosaisten puolustaminen, hyvä vanhuuspolitiikka, yrittäjyyden edistäminen, koulutuksen kehittäminen ja siihen panostaminen sekä haastaminen turvallisuus, EU- ja maahanmuuttopolitiikassa.

Viime kesäkuussa pidimme ryhmänä uuden strategiapalaverin. Siinä arvioimme missä olemme onnistuneet ja missä meidän tulee yhä parantaa. Samalla mietimme, mitkä ovat ne painopistealueet, joita haluamme pitää esillä loppukauden aikana.

Onnistumisena tulee pitää sitä, että olemme tämän kauden aikana profiloituneet vastuulliseksi ja asiantuntevaksi joukoksi. Viime kauden hallitustyö on tuonut osaamista ja rutiinia, mitä meillä ei aikaisemmin ole ollut. Kristillisdemokraattien maine varteenotettavana, yhteistyökykyisenä ja hallituskelpoisena puolueena on vahvistunut. Kansanedustajamme ovat saaneet palautetta ahkeruudesta ja asiantuntemuksesta. Edustajamme ovat pitäneet eduskunnassa ja sen valiokunnissa laadukkaita puheenvuoroja, jättäneet hyviä aloitteita ja osuvia vastalauseita.

Ryhmämme tekemät vaihtoehtobudjetit ovat olleet paitsi laadukkaita, myös puolueemme arvojen ja tavoitteiden mukaisia. Olemme jättäneet oman välikysymyksen maataloudesta, jota lähes kaikki muut oppositiopuolueet tukivat ja joka sai kiitosta jopa hallituspuolueiden edustajilta. Ryhmämme on esittänyt myös useita hyviä omia malleja eri ajankohtaisiin uudistustarpeisiin, kuten taaperobonus, kannustava perusturva ja kannustava opintotuki-malli.

Eduskuntatyön ohella olemme järjestäneet useita laadukkaita seminaareja, hävikkiseminaari ja eutanasiaseminaari, muutamia mainitakseni. Ryhmämme jäsenet olivat perustamassa aitoa avioliittoa ja luonnollista perhettä tukemaan tarkoitettua Familia-verkosto eduskuntaan. Tällä kaudella olemme olleet perustamassa myös eduskunnan uskonnonvapausryhmää.

Eduskunnassa pitkään toiminut raamatturyhmä on jatkanut toimintaansa kristillisdemokraattien ohjaksissa. Israel-kysymysten ylläpitäminen on onnistunut ystävyysryhmän ja muun toiminnan kautta. Monet dramaattiset tapahtumat sekä epäoikeudenmukaiset ja syrjivät päätökset kuluneen vuoden aikana osoittavat taas kerran, että Israel tarvitsee entistä enemmän ystäviään, kannatusta sekä tukea.

Eduskuntaryhmän puheenjohtajana olen ylpeä siitä työstä mitä olemme ryhmänä ja yksittäisinä kansanedustajina tehneet alkukauden aikana. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö vielä voisi parantaa. Aina on parantamisen varaa.

Myönnän, että on erittäin haastavaa olla oppositiossa. Oppositioryhmien odotetaan kyseenalaistavan hallituksen linjauksia ja esittävän vaihtoehtoja sen esityksille. Jos haluaa hoitaa tuon tehtävän kristittynä, hyvällä omallatunnolla, merkitsee se suurta vastuuta ja harkintaa. Tämän ajattelutavan avulla olemme myös välttäneet monta karikkoa.

Missä meidän pitää parantaa? Tarvitsemme lisää näkyvyyttä meille tärkeissä asioissa. Vain sitä kautta voimme parantaa kannatustamme. Eduskuntaryhmän tulee yhä paremmin pyrkiä saattamaan asiat loppuun saakka. Sekä sisäinen että ulkoinen viestintä kaipaa parantamista. Hyvistä aloitteista ei ole hyötyä, jos tieto niistä ei leviä.

Kauden alussa päätimme kehittää ”Spokesman”-systeemin, jossa kukin edustaja olisi tietyn aihealueen kasvot ulospäin. Kansanedustajat keskittyisivät yhä enemmän omiin kärkiteemoihin. Tämä malli on jossain määrin toiminut mutta vaatii yhä terävöittämistä.

Väestö- ja perhepolitiikka on yhä ajankohtaisempi, ja tällä osa-alueella haluamme loppukauden aikana profiloitua entistä paremmin. Olemme kuulleet kauden aikana, että KD on unohtanut vähäosaiset. Tämä ei pidä paikkaansa. Olemme pitäneet näitä teemoja esillä työssämme, mutta emme selvästikään riittävästi. Tässä haluamme edelleen parantaa ja nostaa muun muassa mielenterveyspotilaat, päihdeongelmaiset, vammaiset, pitkäaikaissairaat ja köyhyydessä elävät paremmin esiin päätöksenteossa. Ikäihmisten asema ja hyvät vanhuuspalvelut ovat niinkään aihealue, jossa meidän tulee olla enemmän esillä ja esittää uusia ratkaisuja ikääntyvän väestön turvaksi.

Oma lempiteemani liittyy yrittäjyyteen. Olemme tällä kaudella pitäneet varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten puolta. Pitkään esillä pitämämme yrittäjävähennyskin saatiin vihdoin toteutumaan tämän vaalikauden alkupuoliskolla. Yrittäjyys ja yrittelijäisyys on oleva kantava teema myös loppukaudella, sillä yrittäjäthän sitä työtä luovat. Yrittäjyyden ja työllisyyden lisäksi koulutuspolitiikka, oli yksi meidän kärkiteemoja kauden alussa ja on sitä yhä. Hallituksen rajujen koulutusleikkausten jälkeen tarvitsemme lisäpanostuksia koulutukseen. Lisävarojen lisäksi tarvitaan myös uudistuksia koulutusjärjestelmään. Koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyön syventäminen ja koulutuspaikkojen suuntaaminen oikeille aloille on yhä tärkeämpää. Opiskelijoiden mahdollisuudet opiskella täysipainoisesti tulee turvata.

Hyvät kuulijat,

Kun minut ensimmäistä kertaa valittiin eduskuntaan vuoden 2011 vaaleissa, en voinut kuvitellakaan minkälaiseksi ympäröivä maailma muuttuisi. Silloin akuutein kansainvälinen uhkakuva liittyi talouteen, kansainväliseen finanssikriisiin ja muun muassa Kreikan ongelmiin. Nyt reilu kuusi vuotta myöhemmin elämme ihan eri maailmassa. Syyrian sota, Isisin hirmuteot, pakolaiskriisi, Brexit, Ukrainan kriisi, Venäjän talouspakotteet, sotilaallinen pullistelu idässä ja lännessä ja monet muut tapahtumat ovat iskeneet leimansa ihmisten turvallisuuden tunteeseen myös täällä Suomessa.

Kristillisdemokraatteina haluamme vaikuttaa maamme ulkopolitiikkaan. Meidän tehtävämme on haastaa hallituksen ulkopolitiikka, silloin kun se on menossa väärään suuntaan. Eduskuntaryhmämme tavoitteena on tuoda esiin rakentavia mutta tiukkoja kantoja liittyen turvallisuus, EU- ja maahanmuuttopolitiikkaan, sillä nämä asiat tulevat olemaan keskiössä myös loppukauden aikana.

Tänä päivänä, globaalin aikakauden keskellä, ihmiset elävät erilaisuuden keskellä. Eri puolilla maailmaa jännitteet uskontojen välillä ovat kasvaneet. Euroopan ihmisoikeussopimus takaa, että ”Jokaisella on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen”. Euroopassa – ja Suomessakin – käydään silti jatkuvasti keskustelua vapaudesta uskonnon harjoittamiseen ja siitä kieltäytymiseen. Maallistumisen ja monikulttuurisuuden myötä Euroopassa uskonto halutaan piiloon ja marginalisoida.

Euroopan ytimessä on voitu nauttia ennätyksellisen pitkästä uskonnollisen ja maallisenkin rauhan ajasta. Uudenlaisten turvallisuusuhkien lisääntyessä johtajat, poliitikot ja valtioiden turvallisuusviranomaiset ovat suurten haasteiden edessä. Kansalaiset tuntevat olonsa turvattomaksi. Kuinka me demokraattisissa länsimaissa osaamme vastata, esimerkiksi radikaaliin jihadismiin, aiheuttamatta avointa rasismia?

Terrorismia on torjuttava kaikin mahdollisin keinoin, jotta se ei saa lisää kasvualustaa Euroopassa. Yksi tärkeimmistä on kriminalisoida sellaiset vihapuhujat, jotka julistavat että ”vääräuskoisia” saa jopa tappaa.  Juuri tämä oppisuunta, jonka perusta on wahabismissa, on ollut aivopesemässä nuoria miehiä ja naisia brutaaleihin, viattomiin ihmisiin kohdistuneisiin terrori-iskuihin eri puolella Eurooppaa. Siksi Euroopan olisi edistettävä vuoropuhelua näistä ongelmista arabimaiden kanssa.

Valtionvarainministeriö antoi viime viikolla oman ehdotuksensa valtion ensi vuoden talousarvioksi. VM:n ehdotuksessa ei ollut kovinkaan paljon yllätyksiä ja lopulliset hallituksen linjaukset lyödäänkin lukkoon vasta budjettiriihessä. Kun vertailee VM:n ehdotusta ryhmämme viime vuoden vaihtoehtobudjettiin, voidaan todeta, että hallitus on ottanut opikseen joissain asioissa, mutta ikävä kyllä ei läheskään kaikessa. Hallitus on muun muassa panostanut sisäiseen turvallisuuden ylläpitoon ryhmämme vaatimusten mukaisesti. Vaihtoehtobudjetissamme esitimme korotuksia takuueläkkeeseen, opintotuen huoltajalisään ja peruskoulun ryhmäkokojen pienentämiseen. Hallitus on korottamassa näitä määrärahoja, vaikkei kuitenkaan niin paljon, kuin olisimme toivoneet.

Lisäksi vaihtoehdossamme on useita kohtia, joita ei budjetissa ainakaan vielä ole huomioitu. Esimerkkeinä nostan harmaan talouden torjunnan, alkoholiveron korotuksen, koulutusleikkausten perumisen sekä panostuksen tutkimukseen ja kehittämiseen. Hallitus ei ole vieläkään puuttunut turhiin yritystukiin ja verotukiin, joita olemme vaatineet perattavaksi tällä kaudella.

Hallituksen tärkein yksittäinen tehtävä tällä kaudella oli saattaa maalin kauan kaivattu sote-uudistus. Sote on puhuttanut eduskuntaa koko tämän kauden, ja vieläkään ei ole valmista. Sote-uudistuksen varjolla ajettu maakuntauudistus ei ole sekään vielä valmis ja maakuntavaalit siirrettiin pakon edessä. KD eduskuntaryhmä on kauden aikana tuonut useaan otteeseen esiin omat huolemme paitsi valmistellun uudistuksen sisällöstä myös sen valmistelutavasta. Meidän mielestä uudistusta olisi pitänyt valmistella asiantuntijoiden suositusten mukaisesti ja parlamentaarisesti, jotta voisimme vihdoin saada sellaisen mallin aikaiseksi, johon kaikki voivat sitoutua pitkäksi aikaa.

Hyvät kuulijat,

Talouskasvu on vihdoin lähtenyt käyntiin. Kasvu johtuu pitkälti kansainvälisistä suhdanteista, vaikka hallitus yrittääkin ottaa siitä kunnian itselleen. Toki hallituksen politiikallakin on jossain määrin ollut vaikutusta asiaan, sitä ei voi kieltää. Talouskasvu täytyy kuitenkin saada pysyväksi ja ennen kaikkea pyrittävä luomaan mahdollisimman paljon uusia työpaikkoja. Työllisyys on tärkeää paitsi koko maalle ja kansantaloudelle myös yksilölle. Yrittäjyyden, yrittelijäisyyden ja työnteon tukeminen on kristillisdemokraateille enemmän kuin tärkeää.

Eduskuntaryhmän puheenjohtajan ominaisuudessa haluan vielä kiittää kaikkia ryhmämme kansanedustajia sekä työntekijöitä erinomaisesta työstä kuluneen puoluekokouskauden aikana.