Essayah: Turvapaikka- ja palautuspolitiikkaa tulee uudistaa

29.8.2017 klo 14:26 Puheet

Sari Essayahin poliittinen katsaus KD eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Oulussa:

Hyvät kuulijat,

Hallitus kokoontuu tällä viikolla päättämään ensi vuoden talousarviostaan. Kristillisdemokraatit odottavat hallitukselta panostuksia työllisyyden parantamiseen, yrittäjyyden tukemiseen, lapsiperheiden tilanteen helpottamiseen sekä sisäisen turvallisuuden vahvistamiseen. Vaikka valtion velkaantuminen on pienenemässä orastavan talouskasvun ansiosta, tulee valtion talouden tasapainottaminen olla edelleen keskiössä. Kristillisdemokraatit lisäisivät valtion tuloja sokeriveron käyttöönotolla sekä karsimalla turhia, jopa haitallisia, yritys- ja verotukia.

Pitkän taantumassa kituuttelun jälkeen maamme talous on vihdoin kääntynyt hienoiseen nousuun. Talouskasvua tulee yhä ruokkia ja mikä tärkeintä talouskasvu tulee pystyä muuttamaan uusiksi työpaikoiksi. Uusimmat työllisyystilastot osoittavat, että työttömien määrä on yhä kestämättömällä tasolla, vaikka parannusta aikaisempaan onkin näkyvissä. Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuun lopussa yhteensä 329 000 työtöntä työnhakijaa. Työllisyyden parantamiseksi tarvitaan toimia, joilla kannustetaan yrittämiseen ja uusien työntekijöiden palkkaamiseen. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on tällä kaudella toistuvasti peräänkuuluttanut lisäpanostuksista työllisyysmäärärahoihin. Starttirahat, työllistämistuet ja muuntokoulutus ovat yhä tärkeitä palasia työttömyyden vähentämisessä.

Orastavaa talouskasvua ja positiivista virettä työllisyydessä varjostaa pelko työmarkkinarauhasta. Nyt tarvitaan malttia ja harkintaa niin työntekijöiden kuin työnantajien puolella. Yritysjohtajien tulee näyttää esimerkkiä, eikä kuvitella, että palkansaajat tyytyvät palkkamalttiin, jos johtajat samalla korottavat omia ylisuuria palkkioitaan ja etuuksiaan.

Kristillisdemokraatit ovat kokoontuneet Ouluun hyvästä syystä. Oulu symboloi monella tapaa maamme kehitystä. Kaupunki oli suunnannäyttäjä vuosituhannen vaihteessa, kun uuden teknologian ympärille syntyi innovaatioita ja uutta teollisuutta. Samoin Oulu joutui kärsimään, kun talous sakkasi ja teknologiatyöpaikat hävisivät Suomesta. Nyt Oulu on jälleen uuden kasvun keskus ja sellaisena sitä tulee kehittää ja myös tukea. Panostukset koulutukseen ja tutkimukseen tukevat myös Oulun kasvua. Yrittäjämyönteinen asenne päätöksenteossa on samoin tärkeää tälle seudulle. Kristillisdemokraatit haluavat olla tässä työssä edelläkävijöitä, ja siksi olemme tulleet tänne ymmärtääksemme mitä tämä alue tarvitsee.
Hyvät kuulijat,

Lapsiperheet ovat joutuneet Sipilän hallituksen toimien maksumiehiksi. Ruuhkavuosien keskellä elävien asuntovelkaisten lapsiperheiden arki on jo riittävän haastavaa. Lapsiperheitä ei tarvitse rokottaa vuosi vuoden perään tulevilla veronkiristyksillä, maksujen korotuksilla ja tukien leikkaamisella. Vanhempien huoli lastensa tulevaisuudesta kasvaa samoin aina kun koulutukseen kohdistetaan kohtuuttomia leikkauksia. Tänäkin vuonna hallitus on kohdistamassa sopeutustoimensa lapsiperheisiin. Asuntolainojen korkovähennyksen leikkaaminen, kiinteistöveron nosto ja tuloverotuksen lapsivähennyksen poistaminen ovat tuntuvia heikennyksiä monille lapsiperheille.

Viime vuosien raportit suomalaisten syntyvyyden romahtamisesta on syytä ottaa vakavasti. Huoltosuhteemme on heikko jo nyt, eikä mikään viittaa siihen, että se olisi korjautumassa. Maahanmuutolla ei voida kestävällä tavalla korvata alhaisesta syntyvyydestä johtuvaa huoltosuhteen heikkenemistä. Jos emme nyt tee mitään syntyvyyden lisäämiseksi, tulemme kohta olemaan täysin kestämättömässä tilanteessa. Kristillisdemokraatit suhtautuvat ongelmaan vakavasti ja olemme esittäneet useita konkreettisia toimenpide-ehdotuksia lapsiperheiden tilanteen parantamiseksi. Vain sitä kautta voimme rohkaista suomalaisia perustamaan perheitä.

Verotuksen lapsivähennyksen poistaminen johtaa siihen, että lapsiperheiden huoltajien kannustin hakea töitä heikkenee merkittävästi. Päivähoidon kynnyksellä efektiivinen veroaste nousee jopa 140%: iin, mikä tekee tietyillä ansiotuloilla työnteosta täysin kannattamatonta. Kristillisdemokraattien mielestä lapsivähennysjärjestelmää ei saa poistaa vaan sitä tulee päinvastoin laajentaa ja kehittää. Vaadimme, että hallitus jatkaa lapsivähennystä, kun se kokoontuu neuvottelemaan ensi vuoden talousarviosta.

Kristillisdemokraatit toivat keväällä oman mallinsa perhevapaa-järjestelmän uudistamiseksi. Meidän Taapero-bonukseksi nimetty mallimme helpottaisi suuresti lapsiperheiden mahdollisuuksia järjestää pienten lasten hoito juuri omalle perheelle sopivalla tavalla. Hallituspuolueet ja myös muut oppositiopuolueet ovat lähinnä pohtineet millä tavoin ne voisivat patistaa äidit ja isät mahdollisimman nopeasti töihin, leikkaamalla kotihoidon tukea tai jopa poistamalla sen kokonaan. Meidän uudistuksemme lähtökohtana ei ole kaavamainen yhteen muottiin pakottaminen, vaan pyrkimys tarjota perheiden näkökulmasta valmisteltu toimiva perhevapaa-uudistus.

Hyvät kuulijat,

Lapsimäärän vähentyessä, vanhusväestö kasvaa. Kristillisdemokraatit ovat huolissaan pienien eläkkeiden varassa elävistä ikäihmisistä. Tuemme budjettiriihen alla hallituksen sisältä kuultuja esityksiä takuueläkkeen korottamisesta. On positiivista, että hallitus on siirtymässä vaalikauden loppua kohden vanhusystävällisempään suuntaan, alkukauden kovien säästöesitysten sijaan. Vaalikauden alussa hallitus esitti vanhainkotien hoitajamitoituksen laskemista, rintamalisien indeksileikkausta, yli 75-vuotiaiden vammaispalvelujen karsimista sekä eläkeläisten asumistuen leikkausta. On suorastaan surullista, että hallitus suostui perumaan nämä päätökset vasta valtaisan kritiikin jälkeen. Esimerkiksi rintamalisien indeksileikkaus olisi tuonut vain muutaman sadan tuhannen euron säästön.

Haluamme kuitenkin muistuttaa, ettei pelkkä muutaman kymmenen euron korotus takuueläkkeeseen riitä turvaamaan ikäihmisten arvokasta vanhuutta. Useat ikäihmiset tarvitsevat yksilöityjä ja laadukkaita palveluita, pystyäkseen asumaan omassa kodissaan, tai sitten vaihtoehtoisesti hankkimaan itselleen laadukasta hoitoa palvelutaloissa. Haluamme ottaa käyttöön laajamittaisen palvelusetelijärjestelmän, jonka turvin ikäihmiset voisivat hankkia tarvitsemiaan palveluita. Tällä hetkellähän yhteiskunta tukee vain hyvätuloisia eläkeläisiä, jotka voivat hankkia lisäpalveluita kotitalousvähennyksen turvin.

Hyvät kuulijat,

Turun järkyttävän terrori-iskun jälkeen monet poliittiset päättäjät ovat vihdoin heränneet todellisuuteen. Puheita turvallisuusviranomaisten lisärahoituksesta ja tiedustelulakien aikaansaamisesta on kuultu niin oikealta kuin vasemmalta. Hyvä näin. Kristillisdemokraatit ovat jo pitkään ajaneet tiedustelulain voimaan saattamista. Poliisi tarvitsee lisää resursseja ja toimivaltuuksia pystyäkseen suojelemaan kansalaisia lisääntyvien uhkakuvien keskellä.

Turun iskun jälkeen monet poliittiset päättäjät kehuivat poliisin ja myös siviilien toimintaa. Se on oikein. Kiitos niille, joille kiitos kuuluu. Kiitosten ja osanoton lisäksi kaivattaisiin kuitenkin myös poliittista vastuunkantoa. Olisiko isku ollut estettävissä toisenlaisella politiikalla? Se on kysymys, minkä jokaisen poliittisen päättäjän tulee kysyä itseltään. Se on kysymys, minkä erityisesti hallituksen vastuullisten ministereiden tulee kysyä itseltään. Suomalaisten ei tule tyytyä väitteeseen, että terrorismi olisi asia, johon meidän vain täytyy tottua ja sopeutua. Ei todellakaan! Terrorismi, islamilainen terrorismi, tai sen puoleen minkä muunkaan aatteen innoittama terrorismi, ei kuulu suomalaiseen yhteiskuntaan! Terrorismi, viattomien ihmisten tappaminen ja vahingoittaminen, ei ole asia mihin meidän tulisi tottua tai mitä suomalaisten tulisi hyväksyä osana arkeaan! Hallituksen, eduskunnan ja turvallisuusviranomaisten ensisijainen tehtävä on pitää huolta kansalaisten turvallisuudesta.

Maamme turvapaikka- ja palautuspolitiikkaa tulee uudistaa. Emme voi hyväksyä sitä, että turvapaikkajärjestelmäämme käytetään väärin. Oikeusvaltiomme ei kestä sitä, että selkeitä kielteisiä päätöksiä käsitellään vuosikausia eri oikeusasteilla. Tämän vaalikauden alussa Kristillisdemokraatit julkaisivat uuden maahanmuutto-ohjelman, jossa olemme tuoneet esiin oman vastuullisen kantamme maahanmuuttopolitiikkaan. Ohjelmassa esitämme muun muassa, että rikoksiin syyllistyneiden karkotusprosesseja nopeutetaan. Maahantulokielto on mielestämme voitava asettaa myös ulkomailla oleskelevalle terrorismirikoksiin syyllistyneelle. Ohjelman mukaan olisimme valmiita hillitsemään laittomasti maassa oleskelevien määrää tehokkaalla ulkomaalaisvalvonnalla ja tehokkaalla maastapoistamisella.

Suomi ei voi yksin ratkaista maahanmuuttoon liittyviä haasteita. Meidän tulee toimia aktiivisesti kansainvälisessä yhteistyössä. Kristillisdemokraatit haluavat lisätä maahanmuuton hallittavuutta vahvistamalla EU:n ulkorajavalvontaa. Olemme hämmästelleet hallituksen intoa leikata rajusti kehitysyhteistyöstä aikana, jolloin apua tarvittaisiin juuri katastrofialueille ja turvapaikanhakijoiden lähtömaihin. Samanaikaisesti hallitus antoi EU-komissiolle tuen turvapaikanhakijoiden sisäisille siirroille jäsenmaiden kesken, joka on edelleen kiihdyttänyt ihmissalakuljetusta Välimerellä ja sen ympäristössä entisestään.

Hyvät kuulijat,

Maamme henkinen ilmapiiri on tällä hetkellä huonompi kuin muistan sen koskaan olleen. Vastakkainasettelu ja jopa viha toisin ajattelevia kohtaan on kasvanut käsittämättömälle tasolle. Nyt tarvitaan maltillisuutta. Hysterian lietsomisen sijaan, meidän kaikkien tulisi rauhoittua ja pyrkiä hyväksymään se, että kaikki ihmiset eivät ajattele samalla tavalla. Vain kunnioittamalla toistemme mielipidevapautta voimme päästä rakentavaan keskusteluyhteyteen. Vain keskustelemalla voimme löytää yhteisiä ratkaisuja aikamme suuriin ongelmiin.