Laukkanen: Äitiyslakikansalaisaloitteen valmistelu puutteellinen, sisältö lapsen edun vastainen

22.9.2017 klo 15:40 Uutiset

Eduskunnan lakivaliokunta käsitteli tänään Äitiyslaki –kansalaisaloitetta, jossa ehdotetaan säännökset äitiyden vahvistamisesta silloin, kun naispari on hankkinut lapsen yhteisesti hedelmöityshoitojen avulla. Valiokunta päätti tehdä aloitetta puoltavan mietinnön. Enemmistö äänesti, että kansalaisaloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset ehdotetaan hyväksyttäviksi muutettuina.

Lakivaliokunnan jäsen Antero Laukkanen (kd) teki kokouksessa vastaesityksen, jossa kansalaisaloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset ehdotettiin mietinnössä hylättäviksi ja esitettiin hyväksyttäväksi lausuma, jossa edellytettiin normaalia lain jatkovalmistelua.
– Olen surullinen, että esitykseni ei saanut riittävästi kannatusta. Nykyisessä lainsäädännössä on ongelmia, mutta kansalaisaloite ei ole ratkaisu näihin ongelmiin. Aloite on puutteellisesti valmisteltu, ja katson, ettei siinä laiteta lapsen edun huomioimista ensisijaiseksi tavoitteeksi.

– Äitiyslaki–kansalaisaloitteen sääntelyn perusteella meille tulisi syntymään lapsia, joilla ei olisi oikeutta isään, Laukkanen toteaa.
– Vastaavasti aloitteessa ehdotetaan, että äitiyden tunnustanut voisi tietyssä tilanteessa peruuttaa äitiyden 30 päivän kuluessa. Itse en voi ymmärtää, että äitiys olisi peruutettavissa, Laukkanen jatkaa.

Kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että oikeudelliselta sukupuoleltaan mies voisi myös synnyttää ja hänet voitaisiin todeta äidiksi.
– Aloitteessa todetaan, että ”tilanteissa, joissa henkilön oikeudellinen sukupuoli on vahvistettu mieheksi, mutta hän on säilyttänyt anatomisen sukupuolensa mukaisen suvunjatkamiskyvyn naisena, on mahdollista, että lapsen synnyttänyt henkilö on oikeudelliselta sukupuoleltaan mies”. Tällaista lainsäädäntöä ei tule sallia, Laukkanen painottaa.