Essayah: Hallituksen EU-linja lipsuu

22.11.2017 klo 14:57 Uutiset

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah`n mielestä Sipilän hallituksen linja lipsuu, kun hallituksen EU-kannassa tasapainoillaan. KD pitää tärkeänä sitä, että liittovaltiokehitystä yritetään johdonmukaisesti ja tiukasti jarruttaa.

– Tuemme hallitusta, kun se vastustaa ehdotuksia eurooppalaisesta valtiovarainministeristä ja EU-budjetin noin prosentin osuudesta bkt:sta, jota ei brexitin varjolla tule nostaa, totesi Essayah KD:n ryhmäpuheessa, kun eduskunta keskusteli ajankohtaisista EU-asioista pääministerin ilmoituksen pohjalta.

Essayah´n mukaan tiukoilta näyttävät ehdot monessa muussa asiassa kuitenkin kätkevät sisälleen mahdollisuuden antaa periksi neuvotteluissa.

– Esimerkiksi yhteisen talletussuojaan siirtymisen kriteerit ovat epäselvät ja riskit suuret. Hallitus valitettavasti hyväksyy euroalueen erillisen budjettilinjan, ja sen kautta Suomen nettomaksuosuuden ”kohtuullisen” kasvattamisen.

– Samoin on kysyttävä, mihin uusia velkajärjestelymekanismeja nyt halutaan? Aiemmin ainakin olemme vastustaneet Kreikan velkojen mitätöintiä. Nyt annetaan mahdollisuus tehdä EVM:stä troikan osapuoli ja velkajärjestelyviranomainen. Hallituksen kannan ristiriitaisuutta kuvaa, että valuuttarahastoksi muuttuva EVM olisi juuri sellainen yhteisvastuullinen rahasto, jota periaatteessa vastustetaan.

Essayah`n mukaan huonoja ovat esitykset, joissa pyritään yhteisvastuullisiin velkoihin ja suurempaan EU-budjettiin. Se ei kannusta rakennemuutoksiin ja tulee nettomaksajamaille kalliiksi.

– Yhteistyö on tärkeää, mutta emme kannata määräenemmistöpäätösten lisäämistä, emme ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, saati sosiaalisissa ja veroasioissa. Sosiaalisten oikeuksien julistus ei saa johtaa sosiaaliturvassa, eläkejärjestelmistä nyt puhumattakaan, yhteisvastuuseen.

– Hyviä ovat esitykset sellaisesta yhteistyöstä, joka hyödyttää kaikkia, kuten turvallisuuspolitiikassa poliisi-, raja- ja tiedusteluyhteistyö sekä puolustusyhteistyö esimerkiksi suunnittelussa ja puolustusvälinehankinnoissa.

***

Pääministerin ilmoitus ajankohtaisista EU-asioista
Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuhe
23.11.2017 Kansanedustaja, puolueen pj. Sari Essayah

Arvoisa puhemies,

Kristillisdemokraattien peruslähtökohta on, että jokaisen jäsenmaan on kannettava EU:ssa oma vastuunsa yhteiskuntansa kehittämisestä. Markkinaehtoisella työnjaolla ja yhteistyöllä saamme lisää tehoa ja toimimme reilusti, kun säännöt ovat kaikille samat.

Pienelle vientivetoiselle jäsenmaalle EU:n kaavaillussa kehityksessä on hyviä ja huonoja puolia. Avoimet markkinat, jotka toimivat selkeillä säännöillä, ovat hyvä asia. Edistyminen digitaalisissa sisämarkkinoissa on erinomaista. Emme halua sellaisia tullimuureja, joita britit nyt pelkäävät, vaan päinvastoin kaupan esteiden poistamista myös kolmansiin maihin EU:n vapaakauppasopimusten avulla, kunhan ne on oikeudenmukaisesti laadittu.

Hyviä ovat esitykset sellaisesta yhteistyöstä, joka hyödyttää kaikkia, kuten turvallisuuspolitiikassa poliisi-, raja- ja tiedusteluyhteistyö sekä puolustusyhteistyö esimerkiksi suunnittelussa ja puolustusvälinehankinnoissa. Kehitysyhteistyössäkin saamme enemmän aikaan, jos suunnittelu, valvonta ja seuranta voidaan koordinoida antamaa apua Afrikkaan ja Lähi-itään, joista pakolaisvirtojen paine Eurooppaan yhä kasvaa.

Kristillisdemokraatit ovat koko pakolaiskriisin johdonmukaisesti korostaneet kehitysavun ja pakolaisleireiltä suoraan auttamisen merkitystä. Olemme korostaneet rajaturvallisuutta ja vastustaneet turvapaikan hakijoiden automaattisia jakomekanismeja ja kiintiöitä EU-maiden kesken, mitkä vain kiihdyttävät ihmissalakuljetusta Välimerellä. Hallituksen linja on sen sijaan ollut leikata lähtömaiden kehitysavusta, mutta kuitenkin myötäillä turvapaikanhakijoiden sisäisiä siirtoja.

Arvoisa puhemies,

Huonoja ovat esitykset, joissa pyritään yhteisvastuullisiin velkoihin ja suurempaan EU-budjettiin. Se ei kannusta rakennemuutoksiin ja tulee nettomaksajamaille kalliiksi.

Hallituksen kannassa tasapainoillaan. Tuemme hallitusta, kun se vastustaa ehdotuksia eurooppalaisesta valtiovarainministeristä ja EU-budjetin noin prosentin osuudesta bkt:sta, jota ei brexitin varjolla tule nostaa. Tiukoilta näyttävät ehdot monessa muussa asiassa kuitenkin kätkevät sisälleen mahdollisuuden antaa periksi neuvotteluissa. Esimerkiksi yhteisen talletussuojaan siirtymisen kriteerit ovat epäselvät ja riskit suuret. Hallitus valitettavasti hyväksyy euroalueen erillisen budjettilinjan, ja sen kautta Suomen nettomaksuosuuden ”kohtuullisen” kasvattamisen.

Samoin on kysyttävä, mihin uusia velkajärjestelymekanismeja nyt halutaan? Aiemmin ainakin olemme vastustaneet Kreikan velkojen mitätöintiä. Nyt annetaan mahdollisuus tehdä EVM:stä troikan osapuoli ja velkajärjestelyviranomainen. Hallituksen kannan ristiriitaisuutta kuvaa, että valuuttarahastoksi muuttuva EVM olisi juuri sellainen yhteisvastuullinen rahasto, jota periaatteessa vastustetaan.

Arvoisa puhemies,

Yhteistyö on tärkeää, mutta emme kannata määräenemmistöpäätösten lisäämistä, emme ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, saati sosiaalisissa ja veroasioissa. Sosiaalisten oikeuksien julistus ei saa johtaa sosiaaliturvassa, eläkejärjestelmistä nyt puhumattakaan, yhteisvastuuseen.

Suomessa on oltava hereillä lainsäädäntöhankkeissa, joilla voi olla suuria vaikutuksia kansalliseen liikkumavaraamme. EU:n ilmasto- ja energiapolitiikalla ei pidä ampua omaa, kansainvälisessä vertailussa puhdasta teollisuuttamme, jalkaan ylisuurilla osuuksilla taakanjaossa, mikä johtaa vain tuotannon siirtymiseen saastuttavammin tuottaviin maihin. Myöskään metsävarantomme, jota tasapainoisesti suojellaan ja hyödynnetään, ei voi muuttua poliittisilla linjauksilla hiilinielusta päästöongelmaksi.

Arvoisa puhemies

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää hyvänä sitä, että liittovaltiokehitystä yritetään jarruttaa. Kehotamme olemaan siinä johdonmukainen ja tiukka.