Vakuutuslääkärijärjestelmää kehitettävä sote-uudistuksen yhteydessä

23.11.2017 klo 15:43 Uutiset

Kansanedustaja Sari Essayah pitää tärkeänä, että vakuutuslääkärijärjestelmää parannetaan ja pahimmat ongelmakohdat korjataan sote-uudistuksen yhteydessä.

Kansalaisten huoliin tulee vastata päättäväisesti. Vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyttä tulee parantaa ja sitä kautta lisätä luottamusta järjestelmän oikeudenmukaisuuteen.

Nykyiseen vakuutuslääkärijärjestelmään ja työkyvyttömyyseläkkeiden myöntämiseen liittyvät ongelmat ovat olleet pitkään julkisen keskustelun kohteena. Keskeinen ongelma vakuutuslääkärijärjestelmässä vaikuttaa olevan, että etuudenhakijat eivät koe olevansa riittävän osallisia omassa prosessissaan eivätkä koe saavansa riittäviä perusteluja päätökselleen.

Essayah kysyi asiasta keväällä 2016 silloiselta sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylältä. Tuolloin ministeri vakuutti, että hallitus suhtautuu asiaan vakavasti ja ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin. Pysyvämpi ratkaisu oli tarkoitus valmistella sote-uudistuksen ja muun terveydenhuollon lainsäädännön uudistuksen yhteydessä. Sote-uudistuksen venyessä myös kysymys vakuutuslääkäreistä on jäänyt vähäiselle huomiolle.

Kansanedustaja Essayah jätti aiheesta kirjallisen kysymyksen torstaina 23.11.2017. Kysymyksessään hän tiedustelee, miten vakuutuslääkärijärjestelmän kehittäminen on edistynyt ja miten hallitus on huomioinut asian osana sote-uudistusta?