Östman: KD lisäisi sosiaalista oikeudenmukaisuutta, panostuksia koulutukseen ja tki-toimintaan

12.12.2017 klo 10:21 Uutiset

– KD eduskuntaryhmä ottaa linjauksissaan huomioon talouden realiteetit. Vuosia kestänyt matalasuhdanne on päättynyt, mutta elpyminen on ollut poikkeuksellisen hidasta. Samalla kun velkataakka edelleen kasvaa, maamme huoltosuhde heikkenee ja ikäsidonnaiset menot tulevat kasvamaan tulevina vuosina, totesi KD eduskuntaryhmän puheenjohtaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Peter Östman valiokunnan esitellessä budjettimietintöä.

KD:n esitysten pääpaino on sosiaalista oikeudenmukaisuutta lisäävissä toimissa sekä koulutuksessa ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.

– Suomen menestys riippuu korkeasta osaamisestamme ja siitä, olemmeko tieteellisen tutkimuksen kärkimaita. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimintaedellytyksiä ja koulutuksen laatua on jatkuvasti parannettava. Tutkimustoiminnan resursseja on lisättävä, jotta saamme tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kautta uusia kasvuyrityksiä ja työllisyyttä.

– Haluamme puuttua voimakkaasti sisäilmaongelmiin. Panostaisimme myös enemmän myös talouskasvun ja työllisyyden edellytysten parantamiseen.

– Lapsiperheet ja vanhukset ovat monella tapaa joutuneet hallituksen sopeutustoimien maksumiehiksi tällä vaalikaudella. Ensi vuoden talousarvioesityksessä tehdyt pienet parannukset eivät riitä kompensoimaan aikaisempia leikkauksia. Lapsilisiin ja opiskelijoiden huoltajakorotuksiin olisi tarvittu tuntuvammat korotukset.

– Monet vanhukset kipuilevat heikentyvän eläkkeen ja kasvavien sairaskulujen luomassa köyhyysloukussa. Hallituksen tekemä indeksileikkaus ja indeksijäädytys kansaneläkkeeseen on peruutettava. Lisäksi tarvitaan tuntuvampi tasokorotus takuueläkkeeseen. KD eduskuntaryhmä esittää laajamittaisen palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoa ikääntyneiden palveluihin sekä vuosittaisen lääkemenojen omavastuuosuuden alentamista.

Östmanin mukaan hallitus on epäonnistunut tuomaan alkuperäisten tavoitteiden mukaista sote-uudistusta, mikä heikentää maamme taloutta pitkällä aikavälillä. Näiden syiden vuoksi Kristillisdemokraatit myös esittävät hallitukselle epäluottamusta budjettivastalauseessaan.

– Hallitus esitti talousarvioesityksessään monia leikkauksia, joilla heikennetään maaseudun elinvoimaa. Leikkaukset kohdistuvat mm. maatalouden kehittämisrahoihin sekä nuorten yrittäjyyttä maaseudulla tukevaan 4H-toimintaan. KD eduskuntaryhmä esitti näiden säästöjen perumisesta ja pitää hyvänä valiokunnan mietinnön mukaista päätöstä näiden määrärahojen palauttamisesta, Östman kiittelee.

KD:n esityksessä lisätuloja saataisiin terveysvaikutteisista veroista, kuten makeisveron korvaavasta sokeriverosta sekä markettimyynnissä olevien alkoholijuomien valmisteverosta.