Östman: Kustannuskilpailukyky ei riitä, olennaista tuottavuuden kehitys

13.12.2017 klo 13:41 Uutiset

– Riittävä kustannuskilpailukyky ei yksin riitä talouden tasapainoiseen kasvuun. Pidemmän päälle olennaista on tuottavuuden kehitys, mikä riippuu innovaatioista ja voimavarojen tehokkaasta kohdentumisesta parhaiden tuottojen saamiseksi, muistutti Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman budjetin palautekeskustelussa pitämässään ryhmäpuheenvuorossa.

Koulutus, terveydenhuolto, eläketurva ja muut nykyaikaisen yhteiskunnan perusrakenteet ovat kaikki talouskasvun hedelmiä, mutta myös sen edellytyksiä.
– Olisi äärimmäisen tärkeää, että Sote-uudistus saatetaan loppuun, niin että uudistuksen alkuperäiset tavoitteet palveluiden integraation ja saatavuuden suhteen sekä kustannusten nousun hillitsemiseksi toteutuvat. Tässä keskeisessä uudistuksessa ei olisi varaa epäonnistua, Östman painotti.

***

Arvoisa puhemies,

Suomi on viimein päässyt maailmantalouden kasvun imuun. Vuosia kestänyt matalasuhdanne on päättynyt, mutta elpyminen on ollut poikkeuksellisen hidasta. Myönteiselle vientikehitykselle on useita syitä.

Riittävä kustannuskilpailukyky ei yksin riitä talouden tasapainoiseen kasvuun. Pidemmän päälle olennaista on tuottavuuden kehitys, mikä riippuu innovaatioista ja voimavarojen tehokkaasta kohdentumisesta parhaiden tuottojen saamiseksi. Kunnollinen kustannuskilpailukyky on kuitenkin välttämätön ehto hyvälle kasvulle ja työllisyydelle. Siihen on politiikkatoimin helpompi vaikuttaa kuin tuottavuuteen. Ei ole mitään syytä vähätellä viime vuosien pyrkimyksiä kilpailukyvyn parantamiseksi, mistä kiitos kuuluu myös työmarkkinajärjestöille.

Koulutus, terveydenhuolto, eläketurva ja muut nykyaikaisen yhteiskunnan perusrakenteet ovat kaikki talouskasvun hedelmiä, mutta myös sen edellytyksiä. Samalla kun velkataakka edelleen kasvaa, huoltosuhde heikkenee ja ikäsidonnaiset menot kasvavat. Siksi olisi äärimmäisen tärkeää, että Sote-uudistus saatetaan loppuun, niin että uudistuksen alkuperäiset tavoitteet palveluiden integraation ja saatavuuden suhteen sekä kustannusten nousun hillitsemiseksi toteutuvat. Tässä keskeisessä uudistuksessa ei olisi varaa epäonnistua.

Arvoisa puhemies,

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on ottanut huomioon talouden realiteetit. Valtio ei voi hallitsemattomasti lisätä menoja noususuhdanteenkaan aikana. Vaihtoehtobudjettimme ja vastalauseemme keskiössä ovat lapsiperheet ja vanhukset. Nämä ryhmät ovat monella tapaa joutuneet hallituksen sopeutustoimien maksumiehiksi tällä vaalikaudella. Panostaisimme hallitusta enemmän talouskasvun ja työllisyyden edellytysten parantamiseen. Haluamme myös puuttua voimakkaasti sisäilmaongelmiin ja esitämme merkittävän sisäilmaohjelman rahoittamista ja käyttöönottoa.

Yhteiskunnan tehtävänä on vahvistaa kansalaisten luottamusta siihen, että Suomi on yhä turvallinen maa. Järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin uhkaan pitää vastata päättäväisesti. KD haluaa vahvistaa poliisin ja suojelupoliisin resursseja ja suorituskykyä vaativissa tilanteissa sekä lisätä harmaan talouden torjuntaan resursseja niin poliisille, verohallinnolle, tullille kuin oikeuslaitokselle. Harmaan talouden torjunnan tehostaminen vahvistaisi yrittäjien luottamusta yhteiskunnan reiluihin pelisääntöihin.

Suomen menestys riippuu korkeasta osaamisestamme ja siitä, olemmeko tieteellisen tutkimuksen kärkimaita. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimintaedellytyksiä ja koulutuksen laatua on jatkuvasti parannettava. Tutkimustoiminnan resursseja on lisättävä.

Kannamme myös huolta liian suurista ryhmistä varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa. Hallituksen lisäykset eivät riitä ongelmien korjaamiseen. Jokaiselle nuorelle tulee antaa yhtäläiset mahdollisuudet hankkia koulutus ja ammatti. Siksi KD esittää lisäpanostuksia toisen asteen koulutukseen, oppisopimuskoulutukseen ja etsivään nuorisotyöhön.

Haluamme kiittää valtionvarainvaliokuntaa ryhmämme maatalouteen liittyvien esitysten huomioimisesta. Tosin vielä on paljon parannettavaa. Maanviljely ja kotimainen ruoantuotanto ovat ajautuneet kriisiin. Useat tilat ovat viime vuosina joutuneet lopettamaan toimintansa. Viljelijöiden asemasta on pidettävä huolta, jotta heidän osuutensa elintarvikkeiden arvoketjussa on sellainen, että kannattava tuotanto on mahdollista myös tulevaisuudessa.

Vaikka työttömyys on edelleen korkealla tasolla, on Suomessa aloja ja alueita, joita vaivaa paha työvoimapula. Se on tällä hetkellä suurin kasvua haittaava tekijä, jonka korjaamiseen tarvitaan panostuksia. KD eduskuntaryhmä esittääkin hallitusta suurempia määrärahoja työllisyyden hoitoon.

Hallitus on kohdistanut sopeutustoimensa lapsiperheisiin ja vanhuksiin. Ensi vuoden talousarvioesityksessä tehdyt pienet parannukset eivät riitä kompensoimaan aiempia leikkauksia. Esimerkiksi lapsilisiin, opiskelijoiden huoltajakorotuksiin ja takuueläkkeeseen olisi tarvittu tuntuvammat korotukset. Hallitus on myös epäonnistunut tuomaan eduskunnan käsittelyyn alkuperäisten tavoitteiden mukaista sote-uudistusta, mikä heikentää maamme taloutta pitkällä aikavälillä.

Arvoisa puhemies,

Teen seuraavan epäluottamuslause-esityksen:

Eduskunta toteaa, että hallitus on kohdistanut hallituskauden aikaiset säästötoimensa lapsiperheisiin ja vanhusväestöön. Hallituksen toimista johtuen yhteiskunnan eriarvoistuminen on lisääntynyt ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilanne kurjistunut. Hallitus on samalla epäonnistunut tärkeimmän yksittäisen uudistuksen aikaansaamisessa ja läpiviemisessä. Hallituksen sote-malli ei vastaa uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita. Tämän johdosta eduskunta toteaa, että hallitus on epäonnistunut eikä nauti eduskunnan luottamusta.