Laukkanen Afganistan-selonteosta: KD tukee Suomen jatkoa kriisinhallintaoperaatiossa

12.6.2018 klo 16:34 Uutiset

Suomi on osallistunut jo pitkään eri kriisinhallintaoperaatioihin Afganistanissa ja suomalaisten panosta on arvostettu.
– KD eduskuntaryhmä antaa tukensa Suomen osallistumisen jatkamiselle Resolute Support-operaatiossa, totesi Afganistan selonteon lähetekeskustelussa tänään ryhmäpuheenvuoron pitänyt kansanedustaja Antero Laukkanen.

-Pidämme tärkeänä, että Suomi on mukana tukemassa Afganistanin turvallisuusviranomaisia neuvonantajina ja suunnan näyttäjinä. Tämä on tärkeää työtä maan vakauttamiseksi ja kehittämiseksi.

Laukkasen mukaan osallistuminen on lisännyt Puolustusvoimien osaamista vaativissa toimintaolosuhteissa.

***

KD:n ryhmäpuheenvuoro 12.6.2018 Valtioneuvoston selonteosta Suomen tuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisen lisäämisestä Resolute Support –kriisinhallintaoperaatiossa
Kansanedustaja Antero Laukkanen (kd)

Arvoisa puhemies,

Afganistan on edelleen hauras valtio ja tarvitsee kansainvälisen yhteisön tukea. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä jakaa tämän selonteossa esiin tulevan näkemyksen. Afganistanin vakavasta tilanteesta todisteena ovat myös Suomeen viime vuosina tulleet afganistanilaiset turvapaikanhakijat. Rauhan ja vakauden aikaansaaminen on meidän ja varsinkin maassa asuvien ja sieltä pakolaisiksi lähteneiden ihmisten kannalta äärimmäisen tärkeää. Tästä syystä eduskuntaryhmämme antaa tukensa Suomen linjalle tukea maata taloudellisesti ja jatkamalla osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaoperaatioon.

Vaikka ryhmämme antaa täyden tukensa kansainväliselle tuelle, kannamme huolta edistymisen hitaudesta. Afganistan on edelleen poliittisesti erittäin jakautunut. Todellisen, kestävän rauhan aikaansaaminen vaikuttaa todella kaukaiselta. Poliittisia jännitteitä lisää laajamittainen korruptio, kuten selonteossa hyvin tuodaan esille. Kansainvälisen yhteisön tulee pyrkiä entistä vahvemmin vaikuttamaan korruption vastaiseen toimintaan. Annetun avun tulee löytää perille ja tavoittaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevat afgaanit.

Demokratiaa, taloudellista vakautta ja toimivaa kansalaisyhteiskuntaa ei voida luoda keskelle sotaa ja terrori-iskuja. Kuten selonteossa todetaan, levottomuudet ovat viime vuosina lisääntyneet kansainvälisen ISAF-operaation päätyttyä. Turvallisuusvastuun siirto Afganistanin omille turvallisuusviranomaisille ei ole siis kaikin osin ollut onnistunut ratkaisu. Olisiko pitänyt toimia toisin? Tämä on kysymys, mikä varmasti askarruttaa monia tahoja. Se on ainakin selvää, että Afganistanin hallitus ja turvallisuusviranomaiset tarvitsevat kansainvälistä tukea vielä pitkään maan vakauttamiseksi.

Afganistanin oikeusvaltion ja poliisivoimien tukemiseen tulee jatkossakin panostaa. KD eduskuntaryhmä pitää hyvänä Suomen linjaa Afganistanin poliisisektorin tukemisen jatkamisessa ja kannattaa asiantuntijoiden lähettämistä tukemaan tätä arvokasta työtä. Afganistan on Suomen suurin kahdenvälinen kehitysyhteistyökumppani tällä hetkellä. Pidämme tärkeänä, että naisten ja lasten aseman ja oikeuksien edistäminen on tässä yhteistyössä keskiössä. Panostamalla naisten koulutukseen ja oikeuksiin voidaan luoda pohjaa kestävälle tulevaisuudelle. Samoin tuemme panostamista ihmisoikeuskysymyksiin.

KD eduskuntaryhmä pitää hyvänä hallituksen linjaa kahdenvälisten palautussopimusten solmimiseksi sekä turvallisten ja tehokkaiden palautuskäytäntöjen aikaansaamiseksi. Tarvitsemme toimivan järjestelmän niiden turvapaikanhakijoiden palauttamiseksi, jotka saavat kielteisen turvapaikkapäätöksen. Haluamme kuitenkin muistuttaa hallitusta siitä, että jokaiselle turvapaikanhakijalle on taattava oikeudenmukainen ja yksilöllinen käsittely. Hallituksen kiristyneet toimet turvapaikan hakijoiden prosessissa ovat heikentäneet hakijoiden oikeusturvaa, johon myös oikeusoppineet ovat kiinnittäneet huomiota. Turvapaikanhakuprosessissa tulee huomioida myös henkilön uskonnollinen vakaumus ja siitä johtuvat uhkatekijät turvapaikanhakijalle. Kristityksi kääntyminen voi merkitä monelle afgaanille lähes suoraa kuolemantuomiota, mikäli hänet palautetaan kotimaahan.

Arvoisa puhemies,

Suomi on osallistunut jo pitkään eri kriisinhallintaoperaatioihin Afganistanissa. Suomalaisten panosta on arvostettu. Samalla osallistuminen on lisännyt Puolustusvoimien osaamista vaativissa toimintaolosuhteissa. Pidämme tärkeänä, että Suomi on mukana tukemassa Afganistanin turvallisuusviranomaisia neuvonantajina ja suunnan näyttäjinä. Tämä on tärkeää työtä maan vakauttamiseksi ja kehittämiseksi. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä antaa tukensa Suomen osallistumisen jatkamiselle Resolute Support-operaatiossa. Kannatamme myös vahvuuden nostamista 60 sotilaaseen.