Laukkanen: Olen huolissani potilaan oikeussuojan toteutumisesta valinnanvapausjärjestelmässä

28.6.2018 klo 14:42 Uutiset

Eduskunnan lakivaliokunta antoi tänään lausuntonsa Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle valinnanvapauslakiesityksestä oikeusturvaa ja muutoksenhakua koskevilta osin. Lausunnossa nostetaan esille monia, valinnanvapausesityksessä esiintyviä puutteita sekä esitetään myös kritiikkiä valiokunnan toimialaan liittyvien kokonaisuuksien osalta. Lakivaliokunnan jäsen Antero Laukkanen jätti lausuntoon oman eriävän mielipiteen, eikä osallistunut muun opposition eriävän mielipiteen hylkäysesitykseen.

– Yhdyn valiokunnan lausunnossa esiin tuotuun kritiikkiin. Lausunto on mielestäni huollella valmisteltu, toteaa Laukkanen.

– Katsoin kuitenkin, että esiin tuodut, uudistukseen liittyvät puutteet ja huomiot ovat niin merkittäviä, että halusin lausuntoa selkeämmin todeta, että niiden tosiasiallinen sekä hyvä ja tarkka huomioiminen on erittäin olennainen tekijä, kun ratkaistaan, onko uudistusta ylipäätänsä mahdollista toteuttaa, Laukkanen jatkaa.

Laukkasta huolestutti erityisesti oikeussuojakeinojen monimutkaisuus ja vaikeasti ymmärrettävä kokonaisuus.

Laukkanen nostaa lausunnon tavoin esille valinnanvapausjärjestelmään liittyvät oikeussuojakeinot. Laukkasta huolestutti erityisesti oikeussuojakeinojen monimutkaisuus ja vaikeasti ymmärrettävä kokonaisuus. Samoin hän nosti esille myös tuomioistuimeen tulevien juttumäärien, mahdollisesti erittäin merkittävän kasvun sekä tästä tulevat vaikutukset ja resurssitarpeet.

– Oikeussuojakeinojen osalta itselleni jää vahva epäilys siitä, onko kansalaisilla käytännössä mahdollisuus saada valinnanvapausjärjestelmässä riittävän tasoinen oikeusturva. Huoleni kohdistuu erityisesti monisairaan, sosiaali- ja terveyspalveluita paljon tarvitsevan henkilön oikeusturvan saatavuuteen. Pidän myös valitettavana, ettei hallituksen esityksessä arvioitu paremmin tuomioistuimeen tulevien juttumäärien mahdollisesta kasvusta tulevia vaikutuksia, painottaa Laukkanen.

– Näiden seikkojen liian pienelle huomiolle jääminen on omiaan lisäämään eriarvoisuutta kansalaisten keskuudessa, ja tämän seikan Sosiaali- ja terveysvaliokunnan tulee erityisesti ottaa huomioon, Laukkanen jatkaa.