Palautusyhteistyösopimus Irakin ja Suomen välillä tarvitaan pikaisesti

27.6.2018 klo 17:04 Uutiset

Kristillisdemokraattien mielestä Suomen ja Irakin välisen palautussopimuksen puuttuminen syö koko Suomen turvapaikkaprosessin uskottavuutta. Nyt Suomesta palautetaan Irakiin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita turvapaikanhakijoita, jotka voivat palata paluulennolla takaisin. Tämä on mahdollista koska Suomella ja Irakilla ei ole palautussopimusta. Käytännössä oikeus turvapaikkaan syntyy, kunhan kieltäytyy palautuksesta. Kristillisdemokraatit kehottaa hallitusta ryhtymään pikaisiin toimiin asian edistämiseksi niin kahdenvälisissä neuvotteluissa, kuin myös EU:n ja YK:n tasolla.

Kristillisdemokraatit kantavat huolta myös erityisesti kristityksi kääntyneiden turvapaikanhakijoiden kohtelusta. Samalla kun kannatamme palautussopimuksen laatimista, olisi tärkeää, että turvapaikkapäätöksissä huomioitaisiin nykyistä paremmin erilaisten vähemmistöjen kokema vaino.

Puolueen puheenjohtaja Sari Essayah piti KD eduskuntaryhmän ryhmäpuheen valtioneuvoston selonteosta Irakin operaatiosta ke 27.6.

Ryhmäpuhe kokonaisuudessaan alla.

**

Kansanedustaja, puolueen puheenjohtaja Sari Essayah (kd.)
Ryhmäpuheenvuoro
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa VNS 4/2018 vp.
27.6.2018

Arvoisa puhemies,

Suomi on jatkamassa turvallisuussektorin koulutusyhteistyötä Irakissa osana kansainvälistä OIR-operaatiota.  Oletettua nopeammin saavutetun operaation kolmannen vaiheen tavoitteena on Isilin tuhoaminen ja Irakin ja Syyrian turvallisuustilanteen vakauttaminen. Jatkamalla osallistumista operaatioon olemme mukana taistelussa terrorismia vastaan sen alkujuurilla. Operaatio on kyennyt merkittävästi pienentämään Isilin hallinnassa olevia alueita ja siitä voi operaatiolle antaa kiitokset. Kuten selonteko myös toteaa, yleistilanne Irakissa jatkuu epävakaana ja turvallisuustilanne vaihtelee eri puolilla Irakia. Tuloksellista operaatiota pitääkin jatkaa aina sen neljännen vaiheen loppuun saakka, jolloin turvallisuustilanteen voidaan katsoa normalisoituneen Irakissa. Samalla vahvistamme koko Euroopan turvallisuutta ja kykyä toimia Isiliä vastaan sekä kerrytämme arvokasta kokemusta oman kansallisen puolustuksemme kehittämiseen.

Operaation laajentuessa uusille alueille ja Isilin menettäessä hallinnassaan olevia alueita iskut sirpaloituvat eri puolille Irakia. Selonteko mainitsee uhkatekijöinä suora-ammuntatulen, epäsuoran tulen, räjähde- ja itsemurhaiskut, maastossa olevat miinat ja räjähtämättömät ammuntatarvikkeet sekä kemialliset aseet. Monet näistä eivät ole sidoksissa Isilin hallintavallassa oleviin alueisiin. Isilin kyky tehdä terrori-iskuja eri puolilla Irakia tekee koko maasta epävakaan. Kristillisdemokraatit pitävät operaatiossa keskeisenä koulutus- ja avunantotehtäviin osallistuvien sotilaidemme turvallisuudesta huolehtimista, mutta myös maamme sisäisen turvallisuuden vahvistamista.

Selonteon mukaan Suomen tavoitteena on paluu- ja palautusyhteistyötä helpottavat järjestelyt kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden osalta. Selonteko ei mainitse sitä, miten tässä on edetty. Olisimme toivoneet selonteolta asian lyhyen maininnan sijaan konkreettisia tuloksia. Suomeen tulee edelleen eniten turvapaikanhakijoita juuri Irakista. Viimeisen vuoden aikana tehtiin 1412 kielteistä turvapaikkapäätöstä irakilaisille turvapaikanhakijoille ja hyvä palautussopimus selkeyttäisi ja helpottaisi prosessia. Nyt Suomesta palautetaan Irakiin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita turvapaikanhakijoita, jotka palaavat paluulennolla takaisin. Tämä on mahdollista koska Suomella ja Irakilla ei ole palautussopimusta. Käytännössä oikeus turvapaikkaan syntyy, kunhan kieltäytyy palautuksesta. Tämä syö koko turvapaikkaprosessimme uskottavuutta. Palautusyhteistyösopimus Irakin ja Suomen välillä tarvitaan pikaisesti. Suomen ja myös Euroopan unionin tulisi olla aktiivinen unionitasolla saamaan takaisinottosopimus pikaisesti voimaan. Myös YK:n pakolaissopimusta tulee muuttaa niin että allekirjoittaneet maat velvoitetaan ottamaan vastaan oman maan kansalaisia ilman erillisiä sopimuksia. Kannamme myös huolta erityisesti kristityksi kääntyneiden turvapaikanhakijoiden kohtelusta. Samalla kun kannatamme palautussopimuksen laatimista, olisi tärkeää, että päätöksen teossa huomioitaisiin erilaisten vähemmistöjen kokema vaino.

Arvoisa puhemies,

Isilin hallinnasta vapautuneilla alueilla on suuri tarve jälleenrakentamiselle, kehitysyhteistyölle, humanitääriselle avulle ja paikallisen turvallisuuskoneiston rakentamiselle. Eduskuntaryhmämme kannustaa hallitusta edelleen selvittämään mahdollisuudet EU:n siviilikriisihallintaoperaatioon Irakin alueella. Pidämme tärkeänä laajaa kansainvälistä yhteistyötä maan turvallisuuden kehittämisessä ja jälleenrakentamisessa. Irakia tulee auttaa kehittymään maaksi, jossa oikeusvaltioperiaatteet toimivat ja perusihmisoikeuksia kunnioitetaan.

Arvoisa puhemies,

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä tukee Suomen osallistumisen jatkamista Isilin vastaisessa operaatiossa.