Östman: KD:n budjettivaihtoehto on parempi lapsiperheille, senioreille ja terveydelle

14.11.2018 klo 14:50 Uutiset

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää vaihtoehtobudjetissaan toimenpiteitä, joilla parannetaan lapsiperheiden, sairaiden ja iäkkäiden asemaa sekä kohennetaan koulutusta ja tutkimusta.

Syntyvyys oli viime vuonna ennätyksellisen alhaisella tasolla. Kristillisdemokraatit haluavat puuttua asiaan.

– Hallituksen mukaan mitkään yksittäiset toimenpiteet eivät ratkaise asiaa. Tämä on varmasti totta, mutta se ei kuitenkaan saa olla tekosyy sille, ettei tehdä mitään, totesi Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman pitämässään esittelypuheenvuorossaan.

KD eduskuntaryhmä esittää vaihtoehdossaan useita toimenpiteitä, joilla parannetaan lapsiperheiden taloudellista tilannetta ja luodaan tulevaisuuden uskoa.

– Esitämme muun muassa lapsivähennyksen palautusta, lapsilisän tasokorotusta, 1000 euron kertaluonteista vauvarahaa perheille ja huoltajalisän korotusta. Perhe-etuuksien korotusten lisäksi esitämme varhaiskasvatuksen ja peruskoulun ryhmäkokojen pienentämistä ja panostuksia koulutukseen eri tasoilla.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen mukaan vanhuksia sidotaan sänkyyn ja tainnutetaan lääkkeillä koska hoitohenkilökunnasta on pulaa monin paikoin.

– Vanhustenhoidon tilanne pitää korjata ja toimeen pitää ryhtyä välittömästi. Esitämme rahoitusta 1000 uuden hoitajan palkkaamiseen. Hoitajamitoitus pitää asettaa uudelleen niin, että voidaan taata hyvä ja inhimillinen hoito. Saattohoitoa tulee kehittää koko maassa. Lääkekorvauksiin esitämme parannuksia. Vanhusasiainvaltuutettua tarvitaan puuttumaan epäkohtiin, Östman listasi.

KD:n mielestä hallituksen esittämä korotus takuueläkkeeseen ei ole riittävä.

– Esitämme tuntuvaa 30 euron lisäkorotusta takuueläkkeeseen. Kansaneläkettä tulee samoin korottaa. Esityksemme mukaisesti myös eläkkeiden verotusta kevennettäisiin.

KD:n vaihtoehdossa esitetään myös merkittäviä panostuksia koulutukseen: lisämäärärahaa yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja ammatillisille oppilaitoksille.

– Opintorahaan esitämme tuntuvaa korotusta. Nuorten syrjäytymisen estämiseksi esitämme lisärahoitusta etsivään nuorisotyöhön, työpajatoimintaan ja oppisopimuskoulutukseen. Hyvän koulutuksen lisäksi tarvitsemme lisäpaukkuja tutkimukseen ja kehitykseen.

Tärkeimpiä tulolähteitä KD:n esityksessä ovat sokeriveron käyttöönotto ja alkoholiveron lisäkorotus.

https://www.kd.fi/files/2018/10/KDn_vaihtoehtobudjetti2019web.pdf

https://www.kd.fi/files/2018/10/KD-vaihtoehtobudjetti-2018-laskelmia.pdf

***
Kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman
KD:n vaihtoehtobudjetin esittelypuheenvuoro 14.11.2018

Arvoisa puhemies,

KD eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti on tasapainoinen esitys, jossa on useita parannusehdotuksia hallituksen esitykseen. Emme ole unohtanut heikommassa asemassa olevia kansalaisia vaan esitämme konkreettisia toimenpiteitä, joilla parannetaan lapsiperheiden, sairaiden ja iäkkäiden asemaa. Samalla panostamme koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen, työllisyyteen, uusiutuvaan energiaan sekä turvallisuuden parantamiseen. Esitämme myös terveellisten elintarvikkeiden arvonlisäveron alentamista ja samalla epäterveellisten tuotteiden ankarampaa verotusta. Vaihtoehdollamme rakennettaisiin inhimillisempi ja kestävämpi Suomi.

Syntyvyys oli viime vuonna ennätyksellisen alhaisella tasolla ja tänä vuonna näyttää siltä, että tämä ikävä ennätys rikotaan. KD on nostanut syntyvyyskehityksen esille useampaan otteeseen tässä salissa. Hallituksen vastaus on joka kerta ollut samanlainen: syntyvyyden lasku on vakava ongelma ja se johtuu monista syistä. Hallituksen mukaan mitkään yksittäiset toimenpiteet eivät ratkaise asiaa. Tämä on varmasti totta. Mitkään yksittäiset toimet eivät riitä. Se ei kuitenkaan saa olla tekosyy sille, ettei tehdä mitään!

KD eduskuntaryhmä esittää vaihtoehdossaan useita toimenpiteitä, joilla parannetaan lapsiperheiden taloudellista tilannetta ja parannetaan niiden tulevaisuuden uskoa. Tarvitsemme lapsimyönteisen yhteiskunnan ja perheiden tilanne tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa. Esitämme muun muassa lapsivähennyksen palautusta, lapsilisän tasokorotusta, 1000 euron kertaluonteista vauvarahaa perheille ja huoltajalisän korotusta. Perhe-etuuksien korotusten lisäksi esitämme varhaiskasvatuksen ja peruskoulun ryhmäkokojen pienentämistä ja panostuksia koulutukseen eri tasoilla.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies toi tällä viikolla esiin huolensa lasten, vammaisten ja vanhusten laitoshoidon tilasta. KD eduskuntaryhmä jakaa tämän huolen. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan vanhuksia sidotaan sänkyyn ja tainnutetaan lääkkeillä koska hoitohenkilökunnasta on pulaa monin paikoin. Vanhustenhoidon tilanne pitää korjata ja toimeen pitää ryhtyä välittömästi. Vaihtoehtobudjetissamme esitämme rahoitusta 1000 uuden hoitajan palkkaamiseen. Tämän lisäksi tarvitaan parempia hoitosuosituksia. Hoitajamitoitus pitää asettaa uudelleen niin, että voidaan taata hyvä ja inhimillinen hoito. Saattohoitoa tulee kehittää koko maassa. Lääkekorvauksiin esitämme parannuksia. Vanhusasiainvaltuutettua tarvitaan puuttumaan epäkohtiin.

Hallitus esittää pientä korotusta takuueläkkeeseen. KD eduskuntaryhmän mielestä korotus ei ole riittävä ja esitämme tuntuvaa 30 euron lisäkorotusta takuueläkkeeseen. Kansaneläkettä tulee samoin korottaa. Esityksemme mukaisesti myös eläkkeiden verotusta kevennettäisiin. Ikäihmiset ansaitsevat hyvää hoivaa ja hoitoa. Kaikkein pienimpien eläkkeiden taso pitää olla sillä tasolla, että sillä tulee toimeen.

KD eduskuntaryhmä esittää vaihtoehtobudjetissaan merkittäviä panostuksia koulutukseen. Esitämme lisämäärärahaa yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja ammatillisille oppilaitoksille. Opintorahaan esitämme tuntuvaa korotusta. Nuorten syrjäytymisen estämiseksi esitämme lisärahoitusta etsivään nuorisotyöhön, työpajatoimintaan ja oppisopimuskoulutukseen. Hyvän koulutuksen lisäksi tarvitsemme lisäpaukkuja tutkimukseen ja kehitykseen. Erityisesti haluamme painottaa uusiutuvaan energiaan ja energianjakelun tehostamiseen liittyvän tutkimuksen merkitystä.

Talouskasvun siivittämänä työttömyys on lähtenyt laskuun. Tämä on hyvä asia. Vaikka työttömien määrä on laskenut, on meillä yhä valtava määrä työttömiä. Samaan aikaan monella alalla ja monilla alueilla on vakava työvoimapula. KD panostaisi hallitusta enemmän aktiivisiin työllisyystoimiin ja muuntokoulutukseen. Työttömät tarvitsevat henkilökohtaista ohjausta ja yritykset tarvitsevat tukea rekrytointiin. Haluan erikseen mainita vaihtoehdostamme myös pienten ja keskisuurten yritysten viennin edistämisen tukemisen. Pk-yritykset haluavat kasvaa ja niissä syntyy suurin osa uusista työpaikoista. Kasvun esteitä pitää purkaa.

Esitämme vaihtoehdossamme, miten rahoitamme esittämämme määrärahalisäykset. Tärkeimpiä tulolähteitä ovat sokeriveron käyttöönotto ja alkoholiveron lisäkorotus. Esitämme työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden rajaamista. Viime vuosina räjähdysmäisesti kasvaviin asumistukimenoihin pitää puuttua ja esitämme niihin vanhojen rajoitusten palauttamista, mikä toisi merkittäviä säästöjä.