Etelä-Savon KD: Luontoarvot huomioon kaavoituksessa

18.11.2018 klo 18:27 Uutiset

Kristillisdemokraattien Etelä-Savon piirin syyskokouksen mielestä Mikkelin alueen kaavoituksessa tulee jatkossakin huomioida taloudellisten etujen lisäksi myös luontoarvot. Saimaan rantaa ei enää valmisteta kuten sanotaan, joten kaikkia jäljellä olevia ranta-alueita ei voida lyhytnäköisesti kaavoittaa asumiseen tai teollisuuden käyttöön. Tästä surullinen esimerkki Mikkelissä on tuore suunnitelma Kaihun alueen rakentamisesta. Mikkelissä kaavoituksen tulisi asema- ja yleiskaavojen uudistamisen yhteydessä paneutua erityisesti virkistysalueisiin ja niiden saavutettavuuteen.

Ruoka-apujärjestöille määräraha

Kristillisdemokraattien Etelä-Savon piirikokous ehdottaa myös, että eduskunta varaisi ensi vuoden talousarvioon puolueen vaihtoehtobudjetin mukaisesti 1 100 000 euroa valtakunnallisille toimijoille, jotka järjestävät ruoka-apua erityisen tuen tarpeessa oleville. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi valtion talousarvioon tarvitaan myös pysyvä määräraha.

Ruoka-aputyötä tekevät järjestöt pitäisi hyväksyä rahapelivoittovarojen piiriin, mikä takaisi työlle jatkuvuutta.  Avustusruoanjakelu on tärkeä osa kaikkein huono-osaisimpien avustustoimintaa. Samassa yhteydessä voidaan toteuttaa myös sosiaalista toimintaa, jolla tuetaan avustuspalveluita käyttävien osallisuutta yhteiskunnasta. Vielä parempi keino auttaa avun tarpeessa olevia olisi nostaa perusturva niin korkealle tasolle, ettei leipäjonoja tarvittaisi ollenkaan.

Pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten palveluiden saatavuutta parannettava

Kokouksessa poliittisen tilannekatsauksen pitäneen puolueen puheenjohtajan, kansanedustaja Sari Essayah’n mielestä STM:n julkaisemasta ”Osatyökykyisten reitit työllisyyteen – etuudet, palvelut, tukitoimet” -raportista ilmenee hyvin se, että palvelujärjestelmää kehittämällä voidaan parantaa useiden ihmisten työkykyä ja sitä kautta myös työllisyyttä.

– Seuraavan hallituskauden keskeisimpiä hankkeita tulee olla sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä kokonaisvaltaisesti kehittää palvelurakenteita ja kokonaisvaltaista suunnittelua, minkä kautta voidaan edistää pitkäaikaistyöttömän tai osatyökyvyttömän avun ja tuen tarpeen tunnistamista sekä palveluiden saantia, Essayah totesi Mikkelissä.

Koskela jatkaa puheenjohtajana

Piirin puheenjohtajana vuonna 2018 jatkaa Jouni Koskela Savonlinnasta ja varapuheenjohtajana Liisa Ahonen Mikkelistä. Piirihallituksen muut jäsenet ovat Helena Liukko Enonkoskelta, Esa Ruhanen Hirvensalmelta, Paavo Ahonen Juvalta, Pirkko Kuikka ja Tuomo Malinen Mikkelistä, Sirpa Kattainen Mäntyharjusta, Antti Kivimäki ja Pirkko Peltoniemi Pieksämäeltä, Olavi Kietäväinen Puumalasta sekä Esko Repo ja Tapani Hannonen Savonlinnasta.