Pursiainen jatkaa Pirkanmaan KD:n puheenjohtajana, piiri tavoittelee kahta kansanedustajapaikka

1.12.2018 klo 08:20 Uutiset

Tamperelainen Sirpa Pursiainen valittiin KD:n Pirkanmaan piirin puheenjohtajaksi myös tulevalle vuodelle piirin syyskokouksessa 24. marraskuuta.

Pursiainen katsoo puolueen tulevaisuutta toiveikkaana.
– Tulevat eduskuntavaalit mahdollistavat kannatuksen kasvun puolueelle. KD Pirkanmaa tavoittelee kahta kansanedustajan paikkaa. Tämä vaatii paljon töitä sen eteen, että ihmiset näkevät puolueen olevan heikomman asialla, ajavan maaseudun elinvoimaisuutta ja kantavan talousvastuuta.

Piirikokouskannanotossaan KD:n Pirkanmaan piiri on huolissaan toisen asteen koulutuksen leikkauksien vaikutuksista, sillä nuorten ja nuorten aikuisten syrjäytymisessä ei ole tapahtunut käännettä parempaan. Koulutuksessa ei ole kyse vain tiedollisten asioiden opettamisesta, vaan kyse on myös kasvun tukemisesta ja ohjauksesta aikuisuuteen.

Työelämälähtöisyyden lisääminen toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa on sinänsä erinomainen asia. Työelämä ei kuitenkaan voi ottaa vastuulleen opettamista näin suuressa määrin. Työelämällä ei ole myöskään aikaa eikä vastuuta opetuksen ohessa tapahtuvaan kasvatuksen tukemiseen. Toisen asteen koulutuksen on tärkeä uudistua opiskelijoiden yksilölliset tarpeet huomioiden ja niin, että se antaa aidosti valmiudet työelämään siirtymiseksi. Jotta tähän päästään, tarvitaan sekä koulutuksen toteuttamisessa ja sen rahoituksessa korjausliikkeitä. Työ on työikäiselle parasta sosiaaliturvaa – koulutus on nuorille paras keino osallisuuden varmistamiseen, Pirkanmaan KD korostaa.

Lapsella on oikeus turvalliseen lapsuuteen

Pirkanmaan Kristillisdemokraatit on huolissaan lapsen oikeuksien toteutumisesta. KD:n perhepoliittinen ohjelma peräänkuuluttaa kuuluttaa jokaisen lapsen oikeutta turvalliseen lapsuuteen. Tällä hetkellä oikeudet yhteiskunnassamme eivät vaikuta toteutuvan. Pirkanmaan Kristillisdemokraatit haluaa yli puoluerajat ylittävää, yhteistä tahtotilaa lasten oikeuksien parantamiseksi. Lasten ja perheiden palvelujen toimintakulttuuria on muutettava.

Vaikenemisen kulttuurin on loputtava. Mielenterveysongelmien taustalla oleviin rikkonaisiin perhesuhteisiin on puututtava, jotta vaikenemisen ja häpeän kulttuuri lakkaisivat. Käytännössä lasten kanssa työtään tekevien ammattilaisten välistä viestintää on kehitettävä sekä keskusteluapua ja muuta tukea tarjottava esimerkiksi perhesuhteiden rikkoutuessa. Lisäksi niin sanottu Islannin ihme osoittaa, kuinka lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja vanhemmuutta tukemalla luodaan hyvinvointia, kannanotossa muistutetaan.