Tekoäly pitää valjastaa ihmisten avuksi

13.12.2018 klo 17:49 Puheet

Teknologiasta ei saa tulla kahle tai toimeentulon viejä, vaan sitä tulee hyödyntää ihmisten avuksi. totesi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman ryhmäpuheessaan valtioneuvoston selonteosta koskien tietopolitiikkaa ja tekoälyä.

KD eduskuntaryhmän mukaan teknologista kehitystä pitää pyrkiä hyödyntämään mutta samalla pitää  tunnistaa ja ratkaista haasteet, jotka liittyvät esim. tekoälyn kehittymiseen ja digitalisaatioon.

Ryhmäpuheessaan Östman nosti esille myös eettiset ongelmat uuden teknologian hyödyntämisessä.

Koko ryhmäpuhe alla.

**

Kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman
KD ryhmäpuheenvuoro
VNS tietopolitiikasta ja tekoälystä
13.12.2018

 

Arvoisa puhemies,

Elämme jatkuvassa muutoksessa. Automaation, robotisaation ja tekoälyn mukanaan tuomat muutokset muuttavat yhteiskuntaamme merkittävästi. Tämä neljäs teollinen vallankumous on monella tapaa hyvin erilainen kuin aikaisemmat. Muutos tulee olemaan jotain sellaista, mitä emme ole ennen kokeneet, mitä tulee muutoksen laajuuteen ja siihen liittyviin haasteisiin.

Jotta Suomi voisi olla selonteon tavoitteen mukaisesti edelläkävijä, pitää meidän uudistaa lainsäädäntöä. Emme voi jäädä muutoksen jalkoihin, vaan meidän pitää huomioida etupainotteisesti lainmuutoksien tarpeet. Lakimuutosten tavoitteena pitää olla yhteiskunnallisen hyödyn varmistaminen. Teknologinen kehitys pitää hyödyntää ja saada sen avulla kasvua ja innovaatioita. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että edelläkävijyys rakentuu ihmis- ja perusoikeuksien, ihmislähtöisyyden ja luottamuksen varaan, aivan kuten valtioneuvosto selonteossaan linjaa.

Samaan aikaan on tärkeää tunnistaa ja ratkaista haasteet, jotka liittyvät tekoälyyn ja digitalisaatioon. Vaikutukset työelämään ovat ehkä merkittävimpiä. Häviääkö työpaikat vai tuoko uusi tekniikka mukanaan uusia työtehtäviä ja pysyvätkö ihmiset muutoksen vauhdissa mukana. Sosiaaliturva pitää uudistaa ja tulonjakojärjestelmää kehittää.

Arvoisa puhemies,

KD eduskuntaryhmä haluaa tässä keskustelussa nostaa esiin eettiset näkökulmat. Se mihin suuntaan tekoälyä halutaan kehittää ja mihin käyttää on ihmisten käsissä. Teknologiasta ei saa tulla kahle tai toimeentulon viejä, vaan sitä tulee hyödyntää ihmisten avuksi.

Kun tekoäly oppii tunnistamaan ja matkimaan ihmisen tunteita, tällä voi olla arvaamattomia vaikutuksia. Tekoäly ja keinoelämä saattavat muuttaa käyttäytymistämme, ihmiskäsitystämme ja arvojamme enemmän kuin toivoisimme. Tällaiset muutokset kulttuurissa ja ajattelussa tapahtuvat helposti vaivihkaa ja niihin havahdutaan vasta kun ongelmia alkaa esiintyä. Näinhän on tapahtunut esimerkiksi sosiaalisen median kanssa. Olemme vasta nyt ymmärtämässä sitä, miten älylaitteiden jatkuva käyttö vaikuttaa lasten ja nuorten mieliin. Tekoälystä tulee myös merkittävä osa tulevaisuuden sodankäyntiä ja nämä skenaariot ovat hyvin pelottavia. Siksi tätä keskustelua tarvitaan.