Kestävä talouskasvu vaatii toimivia uudistuksia

17.12.2018 klo 14:16 Puheet

KD eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman antoi hallitukselle tunnustusta julkisen talouden myönteisestä käänteestä ryhmäpuheessaan valtion talousarviosta.

– Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä haluaa tästä käänteestä antaa reilun tunnustuksen hallitukselle. Jotain on tehty oikein. Kiitos siitä.

Östman kuitenkin muistutti, että talouden näkymät ovat heikentymässä, vaikka valtion talous onkin ylijäämäinen tänä vuonna.

– Loppuvuoden aikana on ollut huomattavissa, että talouskasvu on useiden mittareiden mukaan hidastumassa.

Kristillisdemokraattien mukaan heikkenevä syntyvyys on merkittävä huolenaihe. Ikäsidonnaiset menot tulevat kasvamaan tulevina vuosina ja huoltosuhde jatkaa heikkenemistään. Kestävän talouskasvun luomiseksi tarvitaan lisää uudistuksia.

–  Toimivan sote-uudistuksen lisäksi tarvitaan muita rakenneuudistuksia, kuten kannustavampi sosiaaliturva, reilumpi verotus ja joustavampi työelämä.

KD eduskuntaryhmä jätti oman vastalauseensa valtiovarainvaliokunnan mietintöön. KD:n vastalauseessa esitetään konkreettisia toimia, joilla parannetaan lapsiperheiden, sairaiden ja iäkkäiden asemaa. Ryhmä panostaisi hallitusta enemmän koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen, työllisyyteen, uusiutuvaan energiaan sekä turvallisuuden parantamiseen. Ryhmä esittää myös terveellisten elintarvikkeiden arvonlisäveron alentamista ja samalla epäterveellisten tuotteiden ankarampaa verotusta.

 

**

Kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman
KD ryhmäpuheenvuoro
Valtion talousarvioesitys vuodelle 2019
17.12.2018    

Arvoisa puhemies,

Enää ei kannata kinastella siitä, onko taloudessa tapahtunut myönteinen käänne vai ei. Kyllä tapahtui. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä haluaa tästä käänteestä antaa reilun tunnustuksen hallitukselle. Jotain on tehty oikein. Kiitos siitä.

Kysymys kuuluukin, miten saavuttaa kestävä talouskasvu pidemmällä aikajänteellä? Talouskasvun veturina on ollut vientiteollisuus. Viennin veto on keventänyt myös Suomen velkasuhdetta. Maailmantilanteen epävarmuuden vuoksi vientiteollisuuden varaan ei taloustalkoita voi yksin rakentaa. Julkisen talouden tasapainottaminen vaatii edelleen myös kurinalaista talouspolitiikkaa.

Loppuvuoden aikana on ollut huomattavissa, että talouskasvu on useiden mittareiden mukaan hidastumassa. Vuoden alussa vienti vielä kasvoi, mutta kolmannella neljänneksellä tavaravienti kääntyi laskuun. Rakennusalalla on nähtävissä käänne huonompaan. Myös palveluviennin kehitys on jäämässä odotettua pienemmäksi. Kansainvälisessä taloudessa on useita huolta herättäviä tekijöitä, kuten kauppasotien mahdollisuudet, epäselvyys Brexitiin liittyen sekä Italian ja Ranskan sisäiset ongelmat.

Voimme iloita siitä, että Suomi pystyy lyhentämään velkaansa ensimmäistä kertaa 10 vuoteen, mutta työtä Suomen uudistamiseksi on jatkettava. Vuosi vuodelta heikkenevä syntyvyys on merkittävä huolenaihe. Ikäsidonnaiset menot tulevat kasvamaan tulevina vuosina ja huoltosuhde jatkaa heikkenemistään. Toimivan sote-uudistuksen lisäksi tarvitaan muita rakenneuudistuksia, kuten kannustavampi sosiaaliturva, reilumpi verotus ja joustavampi työelämä.

KD eduskuntaryhmä ottaa toiminnassaan huomioon talouden realiteetit. Tästä syystä ryhmän vaihtoehtobudjetti oli varsin maltillinen. Emme lupaa kaikille kaikkea hyvää. Tiedostamme, ettei valtio voi hallitsemattomasti lisätä pysyviä menoja noususuhdanteen aikana, varsinkaan kun hallituksen talousarvion mukaan jatkamme velkataakan kasvattamista ensi vuonna. KD:n vaihtoehto on tasapainoinen esitys, jolla korjataan pahimmat puutteet hallituksen esityksessä.

Arvoisa puhemies,

Lisäysesitystemme keskiössä ovat lapsiperheet ja vanhukset. Nämä ryhmät ovat monella tapaa joutuneet hallituksen sopeutustoimien maksumiehiksi tällä vaalikaudella. KD:n vastalauseessa esitetään konkreettisia toimia, joilla parannetaan lapsiperheiden, sairaiden ja iäkkäiden asemaa. Samalla panostamme koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen, työllisyyteen, uusiutuvaan energiaan sekä turvallisuuden parantamiseen. Ryhmä esittää myös terveellisten elintarvikkeiden arvonlisäveron alentamista ja samalla epäterveellisten tuotteiden ankarampaa verotusta.

Tarvitsemme lapsimyönteisen yhteiskunnan ja perheiden tilanne tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa. Esitämme muun muassa lapsivähennyksen palautusta, lapsilisän tasokorotusta, 1000 euron kertaluonteista vauvarahaa perheille ja huoltajalisän korotusta. Perhe-etuuksien korotusten lisäksi esitämme varhaiskasvatuksen ja peruskoulun ryhmäkokojen pienentämistä.

Monet vanhukset kipuilevat heikentyvän eläkkeen ja kasvavien sairaskulujen luomassa köyhyysloukussa. Hallituksen tekemä indeksileikkaus ja indeksijäädytys kansaneläkkeeseen on peruutettava. Tarvitaan tuntuvampi tasokorotus takuueläkkeeseen. Pienituloisten eläkeläisten toimeentuloa tulee parantaa.

Vanhustenhoidon tilanne pitää korjata ja toimeen pitää ryhtyä välittömästi. Vastalauseessamme esitämme rahoitusta 1000 uuden hoitajan palkkaamiseen. Määrärahojen lisäksi tarvitaan parempia hoitosuosituksia. Saattohoitoa tulee kehittää koko maassa. Esitämme edelleen vanhusasiainvaltuutetun viran perustamista.

Suomen menestys riippuu korkeasta osaamisesta ja tutkimustoiminnasta. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimintaedellytyksiä ja koulutuksen laatua on parannettava. Tutkimustoiminnan resursseja on lisättävä, jotta saamme tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kautta uusia kasvuyrityksiä ja työllisyyttä. Opiskelijoiden toimeentuloa pitää parantaa korottamalla opintorahaa.

Vaikka työllisyys on parantunut, on monella alalla ja monilla alueilla samaan aikaan vakava työvoimapula. KD panostaisi hallitusta enemmän aktiivisiin työllisyystoimiin ja muuntokoulutukseen. Työttömät tarvitsevat henkilökohtaista ohjausta ja yritykset tarvitsevat tukea rekrytointiin.

Arvoisa puhemies,

Teen seuraavan epäluottamuslause-esityksen:

Eduskunta toteaa, että hallitus on kohdistanut hallituskauden aikaiset säästötoimensa lapsiperheisiin ja vanhusväestöön. Hallituksen toimista johtuen yhteiskunnan eriarvoistuminen on lisääntynyt ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilanne vaikeutunut. Hallitus on samalla epäonnistunut tärkeimmän yksittäisen uudistuksen, sote-uudistuksen, läpiviemisessä. Tämän johdosta eduskunta toteaa, ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta.