KD eduskuntaryhmä: Perustulokokeilu osoitti perustulon ongelmat

10.2.2019 klo 10:43 Uutiset

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kela tiedottivat tällä viikolla, että pe­rus­tu­lo­ko­kei­lun alustavista tuloksista ilmenee, ettei kokeilu li­sän­nyt työl­li­syyt­tä en­sim­mäi­se­nä ko­kei­lu­vuon­na.

Hämeenlinnassa viikonloppuna kokoontunut Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä toteaa, että KD:n kannustava perusturva -malli tekisi työn vastaanottamisesta kannattavaa. Sen sijaan nyt tehdyn perustulokokeilun ongelmat olivat tiedossa jo ennen kokeilua. Kokeilu ei myöskään ole vertailukelpoinen laajemmin toteutettavan perustulon käyttöönottamisen kanssa, mistä johtuen tulosten hyödynnettävyys on vähäinen.

KD:n kannustava perustuva –malli korvaisi perusturvan sirpalemaisuuden ja lisäisi työnteon kannustimia. Nykyisten tukimuotojen sijaan olisi yksi yleistuki, joka olisi harkinnanvarainen ja vähenisi ilman kynnyksiä tulojen kasvaessa.