KD eduskuntaryhmä: Pääradan ruuhkaongelmat ratkaistava

10.2.2019 klo 18:09 Uutiset

Viimeaikaiset sääolosuhteet ovat taas aiheuttaneet ongelmia junaliikenteessä. Useat junat ovat olleet myöhässä ja vuoroja on jouduttu myös kokonaan perumaan. Haasteita on aiheutunut niin rautateille, laitteistolle kuin junakalustolle.

Hämeenlinnassa viikonloppuna kokoontunut Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä painottaa, että vaikka viime päivinä sataneen lumen määrä on Suomessakin ollut poikkeuksellisen suurta, pitäisi Suomessa pystyä varautumaan tämänkaltaisiin tilanteisiin. Samat ongelmat toistuvat vuosittain, vaikka tekninen kehitys on viime vuosina mennyt nopeasti eteenpäin. Junaliikenteen ongelmat ovat vaikeuttaneet monien ihmisten työmatkaliikennettä ja pakottaneet tekemään tilapäisiä järjestelyjä. On erittäin ymmärrettävää, että ihmiset ovat turhautuneita.

Myös junaverkostojen kehittäminen ei ole edennyt tarpeen mukaisesti. Ahkerasti liikennöityjen välien ruuhkautumiseen ei ole löytynyt ratkaisua, mistä esimerkkinä päärataan kuuluva Helsinki-Tampere –väli. Vaikka päärata on erittäin tärkeä niin henkilö- kuin tavaraliikenteen osalta, ei hallitus myöntänyt sen kehittämiselle edes suunnittelurahaa.

Vastaavasti Hämeenlinnaan pysähtyvien junavuorojen vähentäminen on ollut huono päätös alueen kehittämisen ja työmatkaliiketeen joustavuuden kannalta. KD eduskuntaryhmä edellyttää, että tähän asiaan tulee saada pikaisesti korjaus.