KD eduskuntaryhmältä kirjallinen kysymys hallitukselle opintotuen tulorajan poistamisesta

15.2.2019 klo 11:19 Uutiset

KD eduskuntaryhmä jätti tänään hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen opiskelijoiden opintotuen tulorajan poistamisesta. Tänäkin vuonna Kela perii takaisin opintotukia kymmeniltä tuhansilta opiskelijoilta, joiden tulot ovat ylittäneet vuositulorajan.

– Opintotuen tuloraja aiheuttaa opiskelijoille huomattavia tulojen menetyksiä, mutta myös lannistaa opiskelijoita vastaanottamasta töitä. Opintoaikaisen työnteon merkitys on aivan keskeinen valmistumisen jälkeisen työllistymisen kannalta, sanoo kirjallisen kysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman.

Nykyään puolet opiskelijoista käy opintojen ohella töissä toimeentulonsa varmistamiseksi.

– Opintotukijärjestelmämme ei ole yritteliäisyyteen kannustava. Eduskuntaryhmän mielestä ahkeruudesta tulee palkita, sillä se on niin yksilön kuin koko yhteiskunnankin edun mukaista, sanoo Östman.

Suomessa opintotuen tulorajat ovat alemmat verrattuna muihin Pohjoismaihin.