Peter Östman: Yritystukia kohdistettava yritysten kassavarojen kuihtumisen estämiseen

17.4.2020 klo 12:25 Uutiset

Kansanedustaja Peter Östman (kd) nosti eduskunnan suullisella kyselytunnilla esille yrityksille myönnettyjen yritystukien kohdentamiseen liittyvän merkittävän ongelman, vaikka myös kiitti hallituksen tekemään päätöstä yritystukien myöntämisestä.

Hallitus teki aiemmin päätöksen tukea yrityksiä suorilla yritystuilla koronakriisin keskellä. Tukisummasta osa osoitettiin Business Finlandin myöntämiin avustuksiin ja osa ELY-keskusten myöntämiin avustuksiin. Ely-keskusten tukea voi hakea tilanneanalyysin tekemiseen ja suunnitteluun sekä kehityshankkeisiin. Vastaavasti Business Finlandin myöntämällä rahoituksella yritys voi selvittää, suunnitella ja toteuttaa itselleen uusia kehitystoimenpiteitä.

Sekä ELY-keskusten että Business Finlandin kautta ohjatut yritystuet kohdistuvat nyt vahvasti kehittämishankkeisiin, eivätkä tämän hetkiseen, monen yrityksen keskeisimpään ongelmaan, nimittäin kassavarojen kuihtumisen estämiseen, Östman toteaa.

Kyllä kehittämisenkin aika tulee, mutta nyt kyse on yritysten hengissä pysymisestä – siitä, millä maksaa palkan ja vuokran, kun myyntiä ei ole. Näin on esimerkiksi kahvila-  ja ravintola-alalla. Vaikka hokisimme kuinka, että kyllä me selviämme, niin se ei auta tällä hetkellä yrittäjää, hän jatkoi.

Östman kysyi, onko hallitus sitä mieltä, että yrityksille nyt suunnatut tuet kohdistuvat suurimpiin ongelmakohtiin, kuten kassavarojen kuihtumisen estämiseen, vai tulisiko tukien kohdistusta tarkistaa. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) oli Östmanin kanssa samaa mieltä vallitsevasta ongelmasta ja siitä, etteivät tämänhetkiset kriteerit vastaa tilannetta.